Historien om Englandsvej. Del 2

En af de ældste veje på Amager. Vejen fra Sundbyerne til Tårnby. Vejen blev i 1957 dobbelt så lang, da den blev forlænget til Store Magleby.

Ca. 1942. Det er restauratør Carl Schmidt, der drev kroen under Besættelsen. Der var “Meldested” i bygningen. Her kunne man anmelde ulykker, hvis telefonnettet var blevet afbrudt. På grund af benzinrationering i den periode, har der næppe været travlt ved den Esso-pumpe, der ses ved indkørslen. I 1957 blev Englandsvej anlagt lige til højre for bygningen. Rester af en civilbunker fra 1944 ligger under cykelstien ved svinget. (Foto udlånt af Lily Erlandsen).

Af Dines Bogø

Forbindelser til Englandsvej

Medierne skrev i 1957, at nu måtte Københavns kommune beslutte sig for, hvordan Englandsvej skulle ”forbindes”.

16. april 1957. Det er nu besluttet, at Englandsvej skal forbindes til den kommende Sjællandsbro via Vejlands Allé. (Foto: Københavns Museum).

Skulle man lave en forbindelsesvej til den nye bro (Sjællandsbroen) eller skulle man sørge for, at Peder Lykkes Vej blev forbundet til Langebro hen over Fælleden?

Anlæg at Englandsvej blev positivt omtalt. Man skrev bl.a., at Amager havde været trafikforsømt i mange år.

1971

Selv om der i slutningen af tresserne blev talt om, at lufthavnen skulle flyttes til Saltholm blev det alligevel besluttet, at udbygge Københavns Lufthavn med en nødvendig bane.

Sommeren 1954. Tæt ved Store Magleby kirke ser man tre ejendomme, der blev nedrevet tre år senere, da Englandsvej blev ført til vejkrydset.

Flere forslag var i spil, men resultatet endte med, at man ønskede at anlægge en bane parallelt med bane 04-22.

1970. Englandsvej set mod Store Magleby. Vejen omlægges og føres i tunnel under Københavns Lufthavn. (Foto udlånt af Handelsgartner Aksel Møller).

Denne gang valgte man så, at bygge en tunnel til trafikken under den nye bane. Banen fik samme nummer, som den ældre bane (04R-22L) fra 1943. Ny bane hedder: 04L-22R.

Englandsvej blev i den forbindelse flyttet og endnu engang blev ejendomme i Store Magleby nedrevet.

1970. Gartneriet i Gartnerstræde i Store Magleby blev kraftigt påvirket både i 1957 og 1970, da Englandsvej blev anlagt og omlagt. Indtil for få år siden kunne man i vejbelægningen mærke, hvor garneriets brønd havde ligget. (Foto udlånt af Handelsgartner Aksel Møller).

Samtidig med anlægget af banen blev mange ejendomme nedrevet i landsbyen Ullerup på Tømmerupvej.

I begyndelsen af januar 1979 måtte man konstatere, at det krævede en del planlægning at holde en tunnel fri for sne. I fem dage var det meste af Sydamager afskåret fra omverdenen, da færdsel ad andre fordelingsveje var usikre.

Vinteren 1978-79. Myndighederne havde endnu ikke fået lagt den rigtige slagplan, når tunnelrør skulle holdes fri for sne. (Foto: Aksel Møller).

Omkring Englandsvej

I forbindelse med anlæg af en motorvej på tværs af Amager i 1987 og 1997 blev en del trafik omlagt.

Kraks Vejviser. 1957 og året efter, hvor Englandsvej er anlagt mod syd fra Løjtegårdsvej ved Falck-stationen Tårnbygaard. Ændringen ser ikke ud af ret meget, men den nye vej fik meget stor betydning for Midt- og Sydamager.

Tilkørsel til motorvejen blev koncentreret til Englandsvej. Det hjalp noget, at Kystvejen blev åbnet i 2003, men en indsnævring af Englandsvej ved Tårnby kirke, bevirker ofte meget lange bilkøer.

På et kort fra 1899 er befæstningslinien Tømmeruplstillingen fra 1914, Englandsvej fra 1957 og 04-22 banerne fra 1943 og 1971 indtegnet.

Englandsvej bliver nu igen ombygget til en dobbeltsporet vej i begge retninger, som tidligere.

På Englandsvej er der meget forskellige hastighedsgrænser, der ofte ændres, men det er ikke så underligt.

Hvornår kørte der sporvogne (letbane, som det hedder i dag) på Englandsvej? Der har aldrig været en sporvognslinie på Englandsvej. Den 22. juni 1966 kunne man se en bivogn blive transporteret fra Enghave Remise via Sjællandsbroen, Englandsvej til Frelsens Hær sommerlejr på Fælledvej i Store Magleby. (Foto: Torben Liebst).

Det er både en 8 km lang vital forbindelsesvej for det meste af Amager og samtidig også lokalvej for mange områder.

Ca. 1910. Englandsvej ved starten på Amagerbrogade. Den tidligere smedje i nr. 4 med den karakteristiske skorsten blev nedrevet i 1912. Allerede dengang var Englandsvej både en større fordelingsvej og samtidig også lokalvej for mange områder. (Foto: Sundby Lokalhistoriske Arkiv).

Seneste artikler

 

Fik du læst?