Kanonrøret og ankeret i Dragør

Omkring et lille år var der tomt mellem Dragør Sejlklub og ”Tolderhuset”. I sensommeren 2019 begyndte man på ombygning af sidebygningen til Sejlklubbens hus.

Juli 2018 og 2019. Strandlinien 1B. (Fotos. Dines Bogø).

For en sikkerheds skyld flyttede man mindesmærket ”Ankeret og kanonrøret”, medens der blev arbejdet.

Af Dines Bogø

Ankeret og kanonrøret har nu stået på Strandlinien ved Nordre Mole i 70 år.

2. juli 2020. Strandlinien 1B er blevet renoveret. Nye toiletter og mindemærket et opsat på ny brolægning. Det færdige resultat har fået mange rosende ord med på vejen. (Foto: Dines Bogø).

Oprindelig stod mindesmærket i anlægget ud for Elisenborg på Engvej.

Ca. 1908. Ankeret og kanonrøret i anlægget ud for daværende restaurant Elisenborg. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Greisens pakhus

Mindemærket er opstillet på havnen samtidig med, at Dragør Sejlklub i 1949-50 fik ombygget Greisens tidligere pakhus. Ved den lejlighed blev sejlklubbens tilbygningen mod vest opført.

Forår 1950. Der arbejdes med at sikre ankeret inden det skal flyttes til Dragør havn. (Foto: Wilhelm Wieder).

Pakhuset blev opført i 1863 af skibsreder Carl Crilles Jans. Senere har der også været materialhandel i bygningen.

Forår 1950. Tv. Elisenborg og indgangen markeret med en hvalkæbe (skimtes bag Ford A). Th. ses i baggrunden ejendommen på Kai Lippmanns Alle 15 og Stautz Allé 1 (A.P. Møllers fødehjem). (Fotos: Wilhelm Wieder).

Huset bliver i dag kaldt for Greisens pakhus eller Dragør Sejlklub. Sejlklubben købte ejendommen den 30. juni 1949 af lods Christian Peter Greisens arvinger.

Flere af klubbens medlemmer mente i 1949, at det maritime mindemærke i anlægget ville være mere præsentabelt tæt ved vandet på Nordre Mole.

April 1950. Anker og kanonrør er nu anbragt mellem Dragør Sejlklub og Tolderhuset på Nordre Mole. På foto th. ser man den endelige placering af kanonrører under ankeret. Sejlklubbens medlemmer hjælper med at lave stensætning, der fortsætter på østsiden af klubhuset. (Fotos: Wilhelm Wieder).

Mange medlemmer deltog i det praktiske med ombygningen af bygningen. Arkitekterne Chr. Brandi og Helge Schønnemann havde tegnet det nye klubhus. Deres arkitektstue har stået for mange arbejder i Storkøbenhavn.

April 1950. Livlig aktivitet ved Strandlinien 1-3 og let genkendelige bygninger i baggrunden. (Foto: Wilhelm Wieder).

I Dragør stod tegnestuen bl.a. for ”Lo og Lade”, Lindegården, rækkehusene på Drogdensvej og Strandjægervej og nyeste del af Dragør skole.

Arkitekternes Brandi og Schønnemanns tegning fra 1949 af det nye klubhus.

Kanonrøret

I 1807 mistede Danmark det meste af sin flåde. Til erstatning byggede man mindre kanonbåde, der blev forsynet en eller to forholdsvis kraftige kanoner.

20. oktober 1950. Første mindehøjtidlighed på Nordre Mole. (Fotos. (Wilhelm Wieder m.fl.)

Dragørs Roflotille foretog flere angreb på britiske orlogsfartøjer i Øresund.

Den 20. oktober 1808 angreb 12 kanonbåde det engelske linjeskib MHS Africa. Det lykkedes kanonbådene, hvoraf halvdelen kom fra Dragør, at beskadige linjeskibet kraftigt.

Et kanonrør eksploderede og fem mand omkom. Kanonrøret ser man ved siden af ankeret.

27. september 2008. Som de fleste husker det lille anlæg med bevoksning i skiftende højde. (Foto: Marianne Bogø).
25. maj 2020. Nye toiletter er færdige og nu mangler der ikke så meget på pladsen. (Foto: Dines Bogø).

25 danske søfolk fra kampen blev begravet på byens daværende eneste kirkegård i Store Magleby.

31. oktober 2019. Udvidelse af tilbygningen. Mindesmærket er bragt i sikkerhed bag Tolderhuset. (Fotos. Dines Bogø).

Marinehjemmeværnet lægger kranse den 20. oktober på Store Magleby kirkegård og på Nordre Mole.

Ca. 1927. De forlovede Rigmor Larsen og slagtermester Chr. Weber i anlægget. Chr. Weber holder Rigsmors niece Henny og Hennys far Kaj Nielsen står bagerst tv. (Foto taget af Rigmors storesøster Nicoline Larsen).

 

Seneste artikler

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært blive fokuseret på at få vandet væk igen.

 
 

Fik du læst?