Storken og børnene?

Der findes mange forklaringer til børn om, hvordan børn bliver født. ”De kommer med storken” fortalte man i Dragør i ældre tid. I noget ældre tid hed det sig, at nyfødte evt. også kom fra store sten!

18. april 2018. Tidligere lå “Lundestenen” et stykke inde i lunden. I dag tæt ved Hartkornsvej. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Når en fødsel nærmede sig, blev de mindre søskende sendt af sted til en ganske bestemt lokal sten, hvor de skulle vente. Børnene kom tilbage efter et stykke tid og imedens var den nyfødte ankommet.

Børnene fik så den forklaring, at en stork i mellemtiden var kommet med den nye lille søster eller bror.

Hvis stenen lå i nærheden af en eng havde børnene måske selv set en stork og så passede historien jo rigtig godt.

Forskellige versioner af beretninger om storke, store stene o.l. findes mange steder i landet.

Afdøde fotograf og gårdejer Dirch Jansen tog efter opfordring i 1992 et foto af stenen. Han fortalte, at han som andre børn havde hørt historien om Lundestenen og storken.

Stenen i Dragør Lund

I den sydlige del af Dragør Lund ligger der en større flad sten midt i stien. Stenen er omtalt i ældre beskrivelser, hvor det nævnes, at de små børn kom fra ”Lundestenen”.

Dragør Lund er en af de mange remiser (små skove), som eksisterede på Amager. Flere vejnavne henviser til de små lunde og ikke til en tidligere tog- eller sporvognsremise. På matrikelkortet fra 1992, ser man den oprindelige lund, der blev beskåret, da Hartkornsvej blev anlagt i 1972. Et nyt areal til erstatning er lagt til på østsiden.

I sidste halvdel af 1800-tallet havde man fest med dans, gynger, karruseller og boder på engene ved Dragør Lund.

Efter flere danse trængte et ungt par måske til at blive afkølet og så var det jo nærliggende, at gå en tur i skoven og lade vejen falde forbi ”Lundestenen”, og der lade sig inspirerer.

September 1972. Hartkornsvej har været afbrudt flere gange ved Lunden. Beboerne på Ulspilsager og Rytterager var henvist til at benytte Den gamle Tyske Cementvej i længere perioder. (Farvelagt foto: Danokon).

Myter og fakta

Det med børn er noget vanskeligt noget. Graviditetsperioden for den førstefødte var ofte meget kortere end de ca. 9 måneder, der tog med de efterfølgende.

Men det er ikke en myte! I kirkebogen ser man bryllupsdato for et par. Ofte kan man nøjes med at kigge 5-6 måneder længere frem under nyfødte, før man finder det første barn.

Lunde og skove på Amager

”Lunden” eller officielt “Dragør Lund” blev omlagt i 1971-72 i forbindelse med anlæg af Hartkornsvej, en stor fordelingsvej til de nye boligområder. Den lille fredede skov er også benævnt som ”remise”. En betegnelse man finder andre steder på Amager. Lille skov plantet for vildtets skyld.

En endnu mindre skov blev kaldt ”Lille Lund”. Der eksisterer kun et par træer og udelukkende via matrikelkort, kan se at den lille lund, der også blev brugt som sømærke, lå lidt sydvest for ”Dragør Lund”.

I Dragør kommune har vi skoven Kongelunden med oprindelig og nyere beplantninger. Dragør Lund kaldes af til også en skov. En mindre lund er svær at finde i dag. Det var “Lille Lund”, der lå op ad Vierdiget mellem Borgervænget og Maglevænget. Som man kan se afslører matrikelkort og matr.nr. den historiske placering.

Kongelunden blev tilplantet fra 1818. Regerende konger havde fra 1845 benyttet skoven til jagt. Da de royale jagter sluttede for hundrede år siden blev der offentlig adgang til skoven.

Fra 1989 er Kongelunden blevet kraftigt udvidet.

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?