Lufthavne og luftfotos

Tilbage i 1800-tallet var man optaget af, at tage luftfotos fra balloner. Det var spændende at se huse og veje i ”fugleperspektiv”. Da man begyndte at flyve gik der ikke lang tid før, man så de første luftfotos taget fra et fly.

Man har meget naturligt mange fotos af Amager fra luften, da Københavns første lufthavn fra 1909 lå på Kløvermarken på Amagerbro.

1890. Fra en luftballon i Tivoli kigger man ud mod søerne. I forgrunden vejene til de skiftende Langebroer, Vester Voldgade og Vestre Boulevard (H.C. Andersens Boulevard fra 2. april 1955). Nederst til venstre genkender man vandværket i Studiestræde og midt til venstre ser man husrækken i Gyldenløvesgade. Jamers Plads var dengang et noget større anlæg. Ud for Gyldenløvesgade ligger dele af det ældre Københavnske jernbanenet med Nordbanegård og Holtebanegård. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Af Dines Bogø

De første år var det officerer fra hæren flyvetropper og marinenes flyvevæsen, der tog luftfotos.

Det varede ikke så længe, så begyndte civile fotografer også at deltage med optagelser. Et af de ældste luftfotos, der kendes fra Amager er taget i 1913 over Kløvermarken af en Københavnsk pressefotograf.

1913. Pressefotograf Holger Damgaard har befundet sig i et fly på Kløvermarken og kigget mod syd. Gaderne på tværs er Prags Boulevard og bag, delvis skjult af byggeri, ligger Holmbladsgade. Midt på foto ser man Østrigsgades skole, der er opført i 1906. Den markante snoede vej er Moselsgade. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Kastrup Lufthavn

I 1919 talte man om flytning af flyvepladsen fra Kløvermarken til et område syd for Kastrup by.

Da det var endelig besluttet i 1920, at den civile flyvning skulle flyttes til Kastrup, var det meget naturligt, at der nu dukkede flere luftfotos op også fra det sydligere Amager.

I november 1920 redegjorde Luftfartskommissionen for, hvorfor man havde valgt området på Østkysten af Amager, som det sted, hvor den nye internationale storlufthavn skulle anlægges.

Man havde fravalgt vestkysten af Amager, Avedøre og Hundige af flere årsager. Kastrup var den mest velegnede til brug for både vand- og landfly samt luftskibe. Desuden var afstanden til København ikke stor og ekspropriation af jordarealerne (to gårde) vil begynde i 1921.

En finurlighed. Først i oktober 1919 fik man lovhjemmel til at ekspropriere jord til flyvepladser (aerodromer). I al hast og ubemærkethed havde Rigsdagen fået vedtaget et tillæg til jernbaneloven om flyvepladser.

Officielt åbnede den nye lufthavn i Kastrup den 20. april 1925, men i praksis var man begyndt at flyve passagerer fra Kastrup adskillige måneder før.

1919. Christianhavns Fælled også kendt som Kløvermarken. Det er 10 år siden, at man begyndte at flyve fra pladsen. Yderst ligger Amager Strandvej eller Krudttårnsvej, som den hed dengang. Det senere bortsprængte Strickers Batteri er meget synlig og lidt sydligere ligger det fredede Krudthus I. Nuv. Prags Boulevard 69. Amagerbanen ses i en bue midt på foto. Et del af skinnearealet eksisterer og ejes af DSB. Man forsøger, at bevare skinnerne. I den vestlige del af flyvepladsen ser man administrationsbygning og hangarer. Disse blev fjernet i firserne for at forhindre en evt. besættelse. På et tidspunkt var der et ønske om, at etablere Danmark Flyvemuseum på den gamle flyveplads ved de ældre bygninger. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Luftoptagelser

Man nøjedes ikke kun med at tage luftfotos. Der blev optaget film og publikum var begejstret. ”Nej der er vores kirke, se der er Kronborg osv.”. Som, når vi i dag ser optagelser taget fra en drone af begivenheder, hvor vi selv deltager.

Militæret tog mange fotos, hvor det drejede sig om, at få skarpe optagelser og hvor et forudbestemt punkt skulle ligge midt på optagelsen. På Sydamager har vejkrydset Tømmerupvej / Kalvebodvej ofte været målet.

Ca. 1934. På nær ca. ½ km af strækningen mellem Store Magleby og Dragør stationer er hele Amagerbanens linjeføring med. Bemærk vandtårnet på Englandsvej fra 1929. Tjenesteboligerne A,B og C på Lufthavnsvej er opført 1934 og de ser nye ud. Derfor tidsangivelsen. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Senere opstod der civile firmaer, der specialiserede sig i optagelser af gårde, seværdigheder eller byområder.

Sylvest Jensen Luftfoto er nok et af de større mest kendte fra før og efter besættelsen. Firmaet i Hillerød solgte bl.a. foto af enkeltgårde. Gerne efterfølgende håndkoloreret og i stort format til ophængning over sofaen i stadsstuen. Var hustaget lidt slidt eller en mark havde en forkert farve, klarede man det lille problem med datidens Photoshop (retouchering og farvelægning med håndkraft).

Mange luftfotos har en nøjagtig datoangivelse, ofte på selve optagelsen. Andre kan være angivet med en lidt ubrugelig oplysning om, at foto er optaget i perioden 1925-1970. Kan man finde en byggeplads er man rimelig tæt på, at kunne angive et præcist årstal for optagelsen. Mangler, der en vej eller en bestemt bygning på det ældre luftfoto, kan man indsnævre perioden.

Men man skal holde sig fra de store databaser på nettet med luftfotos. Det er en tidsrøver. Ofte ligger selv ældre luftfotos i så god en opløsning, at man kan zoome ind og fordybe sig i spændende og overraskende detaljer.

Fortsættelse følger…

Seneste artikler

 

Fik du læst?