Allégården – en gård på Amager

Mange steder på Amager finder man ældre gårde. De kan være fra før ”udskiftningen” omkring 1800, men ofte en af de gårde, der flyttet væk fra landsbyen, da man ændrede fordelingen af markstykkerne. Ved udskiftningen gik man fra fællesdrift til gårdeejernes ansvar for dyrkningen af deres egen jord.

29. september 2010. Hovedbygningen til Allégården, Tårnbyvej 53. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Når en gård fik tildelt en jordlod langt fra selve landsbyen, valgte en gårdejeren ofte, at flytte gården ud på det nye markstykke.

Ud over at være tæt ved jorden slap man også for de gentagne brande, hvor store områder af en landsby nedbrændte, fordi gårdene i landsbygaderne lå for tæt.

Allégården, Tårnbyvej 53A

Gårdejer Nicolaj Larsen mistede sin gård i Tårnby landsby ved en stor brand i 1858. Han valgte at genopføre sin gård et stykke fra landsbyen.

Holger Suhr købte gården i 1901 af Nicolaj Larsens søn, Johannes. Handelsgartner Suhr renoverede ejendommen og han fik anlagt en allé med elmetræer. Gården fik først sit nuværende navn i Holger Suhrs tid.

Trediverne med Suhr drivhuse omkring Allégården på sydsiden af Tårnbyvej. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Der var grønsagsdyrkning, som på andre gårde på Amager. Fra omkring 1908 blev der opført mange drivehuse i tilknytning til driften.

Man dyrkede tomater i drivhusene og Suhr var medvirkende til, at danskerne i større udstrækning begyndte at spise tomater.

1954. Tårnbyvej under omlægning ved vandtårnet. De første ejendomme er opført på Allégårdens jorde. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Nye boliger og den oprindelige hovedbygning

Det første afsnit af bebyggelsen ”Allégården” blev opført på gartneriets jorde i 1949. Den nu nedlagte motorvejsstrækning fra vandtårnet mod lufthavn lå på gartneriets område. Strækningen blev lavet i 1957 og lukket 40 år efter.

Tresserne. Motorvejen fra vandtårnet til Københavns Lufthavn. Et vejstykke, man ofte så i Olsen-banden film.

På den resterende del af de gamle jorde blev der opført flere ejendomme under selskabet TKB: Tårnby Kastrup Boligselskab. I alt er der 1.095 lejemål, der ligger på sydsiden af Tårnbyvej mellem vandtårnet og Listedvej.

23. juni 2019. Hele boligselskabet område med Allégården i centrum. (Foto: Kortforsyningen).

Den oprindelige 160 årige hovedbygning ejes af boligselskabet. Den flotte bygning er indrettet med selskabslokaler og køkken.

2019. Fra hovedbygningen, Allégården. (Privatfoto).

For en del år siden konstaterede man, at bygningen trængte til en alvorlig renovering. Bygningen er endnu ikke fredet eller erklæret bevaringsværdig. Man har talt om totalnedrivning eller gennemgribende renovering.

2019. Diplom for renovering af veranda på Allégården.

Som ofte i sager, hvor der er tale om bevaring af ældre ejendomme, er der delte meninger om, hvad der skal ske. Hvad koster det at renovere og bevare kontra at opføre noget moderne?

1956. Nu er rundkørslen ved vandtårnet anlagt og der er opført flere ejendomme. Uden for foto ligger Allégården. Mange af andre Tårnbygårde, man ser på dette foto, er nu revet ned. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Seneste artikler

 

Fik du læst?