Christmas Møllers Plads

Flere veje og pladser i den nyere del af Islands Brygge blev i 2012 opkaldt efter afdøde danske statsministre. Netop valg af navne med en politisk vinkel vil selvfølgelig altid give anledning til debat.

Guido Leo John Christmas Møller (1894-1948) rejste til London i 1942, hvor han var med til at repræsentere danske interesser. Han talte flere gange i BBC’s danske udsendelser. Rundkørslen blev anlagt i vinteren 1941-1942. Kantsten markeret med hvid maling. Dengang havde man vigepligt i rundkørsler for al trafik fra højre. Otto år senere fik pladsen navn efter den tidl. udenrigsminister Christmas Møller.

Af Dines Bogø

Udsigt fra Amagerport 2012. (Foto: Per Schou fra bogen Amager fra oven).

I 1950 valgte man, at navngive en forholdsvis ny plads på Amagerbro efter en konservativ udenrigsminister.

John Christmas Møller (1894-1948). Netop Christmas Møller står stadig i dag for mange som et symbol på Frihedskampen, fordi han under besættelsen talte om modstand i BBC’s danske udsendelser fra London.

Januar 1942. Rundkørsel anlægges. Ejendommen med barnevognsfabrikken Danmark er opført i 1915. I ejendommen mod pladsen, ser man også Amagerport Vinstue, en frisør og Hannibal Sander renseri. Midt i foto ligger ”Ved Stadsgraven”, der blev anlagt i trediverne. (Foto: Erik Johansen).

Det kan også have haft indflydelse på valg af navn dengang, at Morten Nielsens monument for Frihedsbevægelsens faldne, blev opstillet på pladsen i 1949.

Før 1909 måtte man kun opføre bygninger af bindingsværk i området ved nuværende Christmas Møllers Plads.

Ca. 1937. Torvegade og Amagerbrogade mødes. Midt på foto ved Markmandsgade ses traktørstedet ”White Star”. Til venstre ses Amagerfælledvej. (Arkiv: Flemming Lambert).

I en afstand af lidt over 1 km fra Christianshavns vold lå endnu den gamle demarkationslinje. Bygninger inden for grænsen skulle hurtigt kunne nedrives, så der var frit skudfelt fra volden.

Først fra ca. 1912 blev området bebygget med de store ejendomme, vi kender i dag ved Amagerbrogade op mod Amager Boulevard.

Ca. 1928. Området ved Amagerbro Station. Endnu ser man mellem Markmandsgade og Store Mølle Vej den gamle sæbefabrik, der blev ombygget til mejeridrift. Tæt ved Variete og Restaurant White Start ligger et område med mindre industri. En barakbygning med forretninger skimtes på det sted, hvor cyklister i dag (ofte over for rødt) krydser fra Torvegade til Amagerbrogade. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Vejene

Indkørsel til Amagerbro set fra Vor Frelser Kirkes tårn 1915 og ca. 1938. (Foto fra bogen Amager Før og Nu og postkort i Jan Jørgensens arkiv).

I 1938 blev det gamle traktørsted ”White Star” nedrevet. På stedet, blev der opført en større ejendom med over 200 lejligheder og erhvervslejemål. Ejendommen strækker sig ned ad Vermlandsgade og Markmandsgade.

11. maj 1945. Vejen ”Ved Stadsgraven” er nu ført direkte i lige linje til rundkørslen. Over for brandstation ”C” ser man en ældre bindingsværkbygning. Denne blev flyttet fra Amagerfælledvej 2 i begyndelsen af trediverne. Bygningen havde helt oprindelig ligget på Amagerfælledvej 1, hvor Hammer og Søn havde deres kontor.

Det omtalte traktørstedet hed ”Vennelyst” før 1913. Et navn man nu forbinder med en historisk haveforening i samme område.

Ca. 1937. ”White Star”, Amagerbrogade 1. Underholdning, variete og dans. Før 1913 hed traktørstedet ”Vennelyst”. Nedrevet 1938, da Vermlandsgade blev gennemført til Amagerbrogade og den nuværende store ejendom ” Andelsboligforeningen Vennelyst” blev opført. På modsatte side af Amagerbrogade finder man forretningen ”Danmark”. siden 1928. Facadeskiltet er blevet ændret lidt gennem tiden. Bl.a. havde man tlf. AM 58 62 under besættelsen. Senere AS 4430, som firmaet stadig har i digitaliseret form. Facade er her i en udformning, der oprindelig er fra omkring 1980. (Postkort: Jan Jørgensens arkiv og Ole Winthers foto).

I 1942 blev den store rundkørsel anlagt. Sporvognslinjerne blev ført tværs gennem rundkørslen. Da rundkørslen blev anlagt talte man om, at det var Danmarks største.

Tilbage i begyndelse af 1900-tallet var Amager Fælledvej blevet tilsluttet Amagerbrogade nogenlunde på det sted, hvor pladsen senere blev anlagt. I trediverne åbnede man vejen ”Ved Stadsgraven”, der også er forbundet til pladsen.

Oktober 1932. Bazarbygningen lå på overgangen mellem Torvegade og Amagerbrogade. (Foto: Erik Johansen).

I 1971, da alle sporvognslinjer var nedlagt på strækningen over Christmas Møllers Plads, blev selve rundkørslen fjernet. Pladsen blev omlagt med ny lysregulering og nye vognbaner, som vi nogenlunde kender det i dag.

1966. Flere sporvognslinjer 2, 9, B, Turistlinjen og Sundby Skovlinje har kørt på strækningen Amagerbrogade – Torvegade. Sporvognslinje 9 blev nedlagt 30. april 1966. I 1968 kunne man se en linje 8 på pladsen. En fremmed og nedlagt linje, men det var en særkørsel med sporvognsentusiaster. (Fotoarkiv: SHS og Flemming Lamberth).

Seneste artikler

 

Fik du læst?