Et hus ved Dragør By. Del 1

Da Dragør Kommune omkring 1905-06 skulle deltage i financieringen af den nye jernbane fra Amagerbro til Dragør, skulle man skaffe penge. Det blev besluttet at anlægge nye villaveje og sælge nogle grunde.

BYVANDRING. TILMELDING. SE NEDERST.

1933, farvelagt. Rejsegilde på fotograferne Rossing og Roedes nye store villa. Nuværende Drogdensvej 20. I stueetagen var der atelier med venteværelse, toilet og mørkekammer. Kunderne kom ind via Vestgrønningen 48. Fotograferne boede privat på 1.sal med indgang fra Drogdensvej 20 (før 1944 var adressen nr. 14). (Arkiv: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Lige uden for den gamle bydel anlagde man tre veje.

Kommunens ledelse ønskede ikke oprindelig, at få en jernbane til Dragør. Den private meget aktive forening ”Dragørs Fremme” gik ind i sagen. I spidsen for foreningen stod den nyudnævnte formand fabrikant Wilhelm Wieder.

Det lykkedes foreningen, at skabe en folkestemning således, at Amagerbanen blev forlænget med to km fra den planlagte endestation i Store Magleby nu helt til Dragør.

Ca. 1896. Hjørnet af Vestgrønningen og Sydgrønningen, som Rønne Allé meget naturligt hed tidligere, hvor byen sluttede her. I forgrunden ses en mindre del af et stor vandhul. (Foto i privateje).

Nye veje

Den sydlige vej, der blev anlagt blev Drogdensvej, opkaldt efter farvandet mellem Amager og Saltholm. En ældre grusvej mellem Elisenborg og Vestgrønningen blev omlagt og navngivet ”Anlægs Allé”. Nogle år senere blev vejnavnet ændret til Kastanie Allé.

Desuden forlængede man ”Sydgrønningen” mod vest. Det blev til Rønne Allé på hver side af Vestgrønningen. Vejene blev dog først officielt navngivet i 1911.

Sognerådet i Dragør vedtog nye vejnavne. (Berlingske Tidende 9. marts 1911).

Drogdensvej

Den første bygning, der blev opført på Drogdensvej var Dragør Badehotel eller ”Det nye Strandhotel”, som der også en kort overgang stod på postkort.

Badehotellet skulle have været klar til juli 1907, da jernbanen åbnede. Først året efter kan man sige, at byggeriet var helt færdigt.

Samtidig med man byggede Badehotellet, var de første villaer i udstykningen blevet opført. Det var ”Solhjem” på Rønne Allé 16 og ”Dragørhus” på Rønne Allé 35.

Ca. 1928. Der et stadig ledige grunde både på Drogdensvej og Rønne Allé. Vandhullet på Vestgrønningen mellem de nævnte veje, er ved at blive fyldt op med husholdningsaffald. Dragør Søbad ligger stadig ud for Rønne Allé. Hvor Strandjægervej ligger i dag, bleger man tøj. Byens losseplads ligger ud for Strandlinien ved broen til søbadet. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Det nye engareal

I 1905 havde Dragør Kommune betalt Store Magleby Bylaug (tidligere ejer) for at slippe af med en servitut om, at der ikke måtte bygges på det store areal langs stranden syd fra Dragør gl. bydel.

Indtil 1914 betalte Dragør Kommune stadig jordskat af området til Store Magleby Bylaug.

De nyanlagte veje syd for byen. Den oprindelig ved til Elisenborg er nedlagt og erstattet af Kastanie Allé. (1920. Kort- og Matrikelstyrelsen).

Et af de andre tidligste byggerier i udstykningen var ejendommen ”Blushøj” på Engvej 6. Villaen blev opført i 1909 og opkaldt efter den nærliggende fredede broncealderhøj, der i Middelalderen blev brugt som sømærke. Her tændte man ”blus” om natten til vejledning for de søfarende.

Drogdensvej 20

I trediverne var der stadig flere ubebyggede grunde primært på Drogdensvej.

På østsiden af Vestgrønningen mellem Rønne Allé og Drogdensvej lå der et større vandhul, der gradvis i tyverne næsten blev helt opfyldt med husholdningsaffald. I 1929 satte kommunen området med de fire grunde til salg.

Fotografparret Hedevig Rossing og Tora Roede købte en af de fire grunde (dengang Drogdensvej 14 / Vestgrønningen 48). De boede lige over for i ”Villa Rytterhøj”, hvor de også havde deres atelier.

1933. Rejsegilde. Nuværende Drogdensvej 20. Fotograferne, der fik bygget huset, murermester Stautz og håndværkere. I baggrunden skimtes taget på Drogdensvej 23. (Foto: Historisk arkiv, Museum Amager).

Det blev aftalt, at Hedevigs bror møbelarkitekt Georg Rossing skulle tegne en villa til dem. Villaen skulle i stuetagen indrettes med et større atelier, venteværelse og mørkekammer. Indgangen skulle være fra Vestgrønningen.

De var dårligt flyttet ind før de besluttede, at udbyggede villaen mod øst på 1. sal med en vinterhave og en ekstra stue. Samtidig købte de nabogrunden, dengang Drogdensvej 16, hvor der stadig var en rest af det gamle store vandhul.

I 1943 lavede Dragør Kommune om på de fleste husnumre og villaen og dobbeltgrunden hed derefter Drogdensvej 20.

Ca. 1939. Foran Drogdensvej 20. Birte Hansen sammen forældrene biografejer Axel Hansen og hustruen Anna samt en tante. (Foto i privateje).

Villaen sælges

Fotograferne lavede primært atelieroptagelser, men man finder også deres navne på postkort med lokaliteter i Dragør. I datiden vakte damerne en vis opmærksomhed, bl.a. fordi de sammen kørte på en stor motorcykel.

De havde også indrettet en hundekennel i villaen, men allerede i slutningen af trediverne måtte de flytte på grund af naboklager over støj fra hundene.

Ca. 1938. Badehotellets have er endnu ikke udstykket. Kajakhaven er anlagt, da man hentede sand for at tildække kommunens losseplads på Strandlinien. Træbroen til Dragør Fort anes i forgrunden. Først fra ca. 1950 kunne man køre med mindre køretøjer på den gamle træbro, der var blevet udvidet og forstærket. Broen hed “Kongens Bro” og ud for Strandlinien 73, var der en mindre militær p-plads. Alle, der havde grund til Strandstien havde tilladelse til at opføre en badebro, som det fornemmes øverst på foto. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Ejendommen blev udlejet i ca. fem år. I flere år boede den schweiziske væver Emil Meier med familien i huset.

1944. Farvelagt. Vestgrønningen 48 / Drogdensvej 20. Slagtermester Chr. Weber fra Kongevejen 5 købte villaen af fotograferne i 1944. De havde haft villaen udlejet i fem år. (Arkiv: Dines Bogø).

I 1944 solgte fotograferne villaen på Drogdensvej 20 til slagtermester Chr. Weber fra Kongevejen.

I 1946 blev der foretaget mindre ombygninger i stueetagen, hvor der havde været atelier m.v. I 1959 blev der lavet en del større ombygninger i huset.

Efteråret 1944. Farvelagt. Dragør kommune er ved at anlægge beton beskyttelsesrum på Vestgrønningen. Ved indgangen på Drogdensvej står Rigmor og Chr. Webers ældste datter Kirsten. Året før skiftede Dragør kommune husnumre på de fleste veje. Tidligere nr. 14-16, nu Drogdensvej 20. (Arkiv: Dines Bogø).

Slagtermester Chr. Weber (1904) døde i 1988, og da Rigmor Weber døde 10 år efter blev villaen solgt. De nye ejere ændrede meget på indretning både i stuen og på 1. sal og der blev lavet tilbygninger.

Senest blev villaen solgt i 2011. Ejendomsmægleren kaldte det ved den lejlighed. “Huset med de 512 ruder” og dagbladet Børsen lavede en større reportage om huset.

Byvandring

Historisk Forening har arrangeret byvandringer den 11. og 12. september. Turene på 900 m starter fredag kl. 17.00 og lørdag kl 14.00 fra haven på Drogdensvej 28.

Der vil være flere stop undervejs. Tilmelding er nødvendig (Covid-19) med (Navn, adresse, antal deltager og ønske: Fredag eller lørdag):

Drogensvej@2791Dragoer.DK

Ved Drogdensvej 20 vil deltagerne høre om baggrunden for det pudsige navn, som fotograferne gav huset i 1933.

Et par dage efter turen, vil historien om husnavnet blive bragt her i AmagerNyt.DK, som en opfølgning på denne artikel.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?