Luftmeldekorpset på Amager

Hvad er nu det? Ny forening eller en særlig afdeling af ”flyspottere” ved Flyvergrillen på Amager Landevej? Nej, en historisk organisation, der først blev nedlagt for nogle få år tilbage.

Luftmeldeposten fra Skydebanevej blev flyttet til toppen af et radartårn på Kongelundsfortet. Mange, der har været i tårnet, har ikke bemærket det “standpladselement”, der står midt på platformen. (Fotos 2002 og 2018, Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Den Frivillige Luftmeldetjeneste, der blev oprettet 1934 indgik senere i Flyverhjemmeværnet.

Ved starten i trediverne oprettede man forskellige meldesteder rundt om i Danmark. Observationer af fjendtlige fly o.l., blev indrapporteret til kommandocentraler.

I København blev oplysningerne samlet i en kommandocentral, der lå i en kælder i en baggård under K.T.A.S. hovedkontor i Nørregade 23.

25. marts 2011. Ud fra markering på døren skulle man tro, at det er et særligt toilet for alle køn. Nej. Det er indgangen til Luftmeldecentralen under Carlsberg. Lokalerne ligger under hestestaldene, der ses yderst til højre. En meldecentral, der var etableret flere år før besættelsen under Carlsberg, overtog efter krigen de funktioner, der havde været i en kælder hos KTAS i Nørregade. (Foto: Dines Bogø).

1940

Da Danmark blev besat havde man fire kommandocentraler i Storkøbenhavn, der modtog meldinger. To lå i tilknytning til bryggerier Tuborg og Carlsberg, en var på Lynettefortet og en på Politigården. På Carlsberg var det bryggeriets egne medarbejdere, der bemandede den lokale kommandostation.

KTAS udstyr i kommandocentralen under Carlsberg. Man genkender bl.a. telefonmodellerne D-30 og M-08. I museumsbunkeren ser man bl.a. også effekter fra den tidligste periode før besættelsen. Carlsberg Bryggerierne sørgede altid for, at personalet ikke tørstede.

Tyskerne (Lufwaffe) oprettede deres egne observationsposter og kommandocentre, der samarbejdede med de tilsvarende danske. Det frivillige danske personale, der havde arbejdet for dansk militær, var dog ikke begejstret for det påtvungne samarbejde, så f.eks. centralen på Carlsberg blev lukket og først genåbnet et stykke tid efter krigen.

November 1942. I tagrytteren på Store Magleby Kirke havde man under besættelsen etableret en meldepost. Udstyret bestod af: En telefonforbindelse til kommandocentralen under Dragør Skole, en værnepligtig CB-vagt, en kikkert og en klapstol. Foto: Poul Petersen).

Luftmeldekorpset i Flyverhjemmeværnet

Efter forskellige organisatoriske ændringer genopstod Luftmeldekorpset i 1951. Oprindelig havde der været 700 meldeposter i Danmark. Nu blev der etableret ca. 400 poster i den nye organisation.

Meldeposter Sjælland m.v. (Kilde: www.luftmeldekorpset.dk).

På Amager var der en luftmeldepost i Sundbyøster. Denne var placeret på Philips bygning på Strandlodsvej 2-4.

Den nordlige Luftmeldepost på Amager var anbragt på taget af Philips, Strandlodsvej 4 i Sundbyøster. (Foto: Keld Anker Petersen).

En sydlig meldepost lå oprindelig på Skydebanevej 10 i Store Magleby, men den blev senere flyttet til Kongelundsfortet, hvor selve meldeposten stadig kan ses på Kalvebodvej 265.

I 1942 opsatte Luftwaffe også et antennetårn på Aflandshage. I modsætning til radaranlæggene, der blev destrueret, blev tårnet anvendt. Det blev flyttet til Sandagergårds have på Skydebanevej 10 i krydset ved Fælledvej. Her fungerede det en del år som observationspost for Luftmeldekorpset.

En del af meldeposterne fik jægere og fugleobservatører lov til at benytte, da selve varslingssystemet blev nedlagt i begyndelsen af dette årtusinde. I dag er der ikke mange af de karakteristiske meldeposter tilbage.

I svinget Fælledvej / Skydebanevej kunne man i mange år se Amagers sydligste luftmeldepost. Masten erstattede en ældre tysk mast. Luftmeldeposten stod i Sandagergårds have, en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Carlsberg

Under hestestaldene på Carlsberg ligger kommandocentralen, der flere gange er blevet udvidet. Fra 1953 dækkede kommandocentret under Carlsberg hele Sjælland på nær et mindre område ved Vordingborg. I 1974 blev en større del af meldeposterne på Sjælland overført til centralen på Falster.

Helt op til 2004 var udstyret blevet moderniseret i Lavvarslingscentralen, forkortet ”LAVAC”.

I centralen skulle man modtage meldinger om lavtgående fly, evt. indsættelse af fjendtlige faldskærmtropper m.v. Observerede man mistænkelig aktivitet på landsjorden eller ved en kyst, blev dette selvfølgelig også indberettet.

Andre fjendtlige operationer i højere luftlagt blev fulgt af forsvarets radarstationer.

Kommandorummet med plotterbordet i bunkeren. under Carlsberg. Nu en del af Carlsbergs oplevelsescenter. Historisk Forening, Dragør havde arrangeret en særrundvisning den 25. marts 2011. Her så vi bl.a. også det sted, hvor meldinger fra posterne på Amager indløb . På nederste fotos ses Palle Lund, der havde sommerhus i Dragør. Han havde været været militær teletekniker og han kendte systemerne indefra. (Fotos: Dines Bogø).

Det var ikke fra kommandocentret under Carlsberg selve luftforsvaret (raketsystemer m.v.) af København blev styret. Det foregik fra Ejby-bunkeren i Rødovre på Vestvolden. Senere blev funktionen flyttet til en større mere sikker bunker i Vedbæk, tæt ved Forsvarskommandoen.

Funktionerne under Carlsberg blev i flere omgange flyttet bl.a. til Jonstrup ved Værløse. Fra 2010 har LAVAC under Carlsberg været åbent for besøg. Den oprindelige central står i dag, som den blev forladt, da man drejede nøglen om.

Kort over meldeposter set i kommandocentral Carlsberg. (Foto: Dines Bogø).

Seneste artikler

 

Fik du læst?