Valg til menighedsrådene

Se valgresultat nederst: (Dragør sogn har den 23. september 2020 ændret rækkefølgen af valgte på deres netside).

Den 15. september 2020 var der valg til menighedsråd i de to kirkesogne i Dragør Det er første gang, at en ny mere tidssvarende valgform er blevet anvendt. Vi spurgte Carsten Dinesen Maass, der er blevet valgt til Dragør Menighedsråd, om det har betydet noget, at der er kommet nye regler.

Dragør Kirke. Som landet over, var der valg til menighedsrådet i Dragør sogn. Sognet svarer til gl. Dragør kommunes udstrækning før sammenlægningen 1. april 1974. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Carsten Maass fortæller

Valgformen er nu ændret fra et listevalg til et personvalg for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken. Den nye lovændring indebærer blandt andet, at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel.

I Dragør sogn var der valg i Dragør kirke den 15. september, og der mødte ca. 60 mennesker op for at deltage i valget af 8 nye medlemmer plus suppleanter. Alle menighedsråd og valgbestyrelser skal gennemføre valget efter et nyt regelsæt og med nye procedurer. Samtidig skal de sikre en åben og gensidig debat mellem kandidater og folkekirkemedlemmer samt gennemføre en legitim valghandling med skriftlig hemmelig afstemning.

I Dragør kirke stillede 12 kandidater sig til rådighed for som ”frivillige”, at bidrage med de professionelle og menneskelige resurser, vi hver for sig har. Kirken er vores fundament og fælles holdepunkt og ikke mindst fælles identitet – kirken er ligesom andre kulturelle institutioner rodfæstet i historien.

Alle de opstillede kandidater brændte for at være en del af en kreds, der i fællesskab skal løse opgaven, at drive en kirke som værende en vigtig kulturarv. Det er et hus, som både skal danne en ramme for forkyndelse, festlige begivenheder og ikke mindst give håb, når livet er svært. Det er også en organisation, der skal udvikles med et personale, der skal føle sig værdsatte til at være ambassadører for kirken. Et maskinrum som vore præster skal virke fra. Vi er privilegerede i begge sogne at have fremragende præster, som alle har stor tillid til, og dem skal vi passe godt på.

10. september 2020. I Store Magleby havde man valgt at reklamere bredt for valget. (Foto: Dines Bogø).

Efter præsentationen fra hver kandidat blev der stemt, og de otte personer, som fik flest stemmer udgør nu en liste af personer, som bliver offentliggjort ved høstgudstjenesten på søndag den 20. september 2020 i Dragør kirke. De repræsenterer nu menigheden meget bredt og alle med kompetencer, som giver håb om et rigtig godt og positivt samarbejde. Det nuværende menighedsråd har lagt nogle fine spor ud omkring forskellige planer med bl.a. kirkegården, bygningsrenoveringer, økonomistyring m.v. og ikke mindst med mange spændende kulturelle arrangementer med både forfattere, musikere og flotte koncerter, som er blevet gennemført.

Carsten Dinesen Maass. Tidl. skoleinspektør, formand for Museum Amagers bestyrelse.

Hvis der ikke inden den 13. oktober 2020 opstilles nye lister er valget afgjort. I modsat fald vil der blive et ”kampvalg” i Dragør sogn mellem de opstillede lister senere i november. Det er helt klart min vurdering af den nye valgform, der blev anvendt den 15. september i høj grad lykkedes med at skabe en tydeligere grad af demokratisk legitimitet i folkekirken og tillykke med det.

————————————–

Navne på de opstillede:

Den 23. september 2020 har kordegnen ved Dragør kirke ændret rækkefølgen af de valgte på sognets netside.

Resultat af valgforsamling til menighedsråd i Dragør sogn blev:

OPDATERET, den 23. og 29. september 2020. Valgt og ikke valgt.

Rita Smedegaard Andersen (41)

Carsten Dinesen Maass (34)

Mariann Holst (29)

Torben Østergaard (28)

Jens Christian Thorhauge (23)

Henrik Gotha Jørgensen (19)

Torben Stærgaard (17)

Anni Kjærsvold (15)

Annette Kort Michelsen (13 – ikke valgt)

Helle Vibeke Bjorholm (11 – ikke valgt)

Elin Iversen (05 – ikke valgt)

Niels Schott Christensen (00 – ikke valgt)

Som stedfortrædere blev valgt:

Elin Iversen (48)

Helle Bjorholm (42)

Niels Schott Christensen (35)

————————————–

Resultat af valgforsamling til menighedsråd i Store Magleby sogn blev:

OPDATERET, den 19 og 24. september 2020 (alle opstillede blev valgt):

Karen Nedergaard (24)

Palle Kranold Wind Cranil (23)

Morten Predstrup (22)

Grith Sørensen Korning (21)

Søren Magdal (18)

Ole Krøjer Svendsen (16)

Rie Bacher Kejser (15)

Helle Kjær Larsen (15)

Karsten Casper Skyum Pedersen (14)

Kirsten Holst Værgman (7)

Jan Lek Larsen (5)

Lars Henrik Beierholm (3)

Som stedfortrædere blev valgt:

Bente Munk Møller (29)

Carsten Robert Brink (27)

Youting Zhang Bentzen (21)

Seneste artikler

 

Fik du læst?