Rovmordet på Amager Landevej. Del 2

Mordet på den ældre købmand og benzinforhandler, Severine Mikkelsen i 1966 blev omtalt også i de landsdækkende aviser. Sagen om det formodede rovmord er uopklaret og henlagt.

Medierne beskæftigede sig meget med, at gerningsmanden ikke havde fundet de mange kontanter, der lå fordelt mange steder i huset. (Foto: Mandskab fra Falck-Zonen på Tårnbygård kører afdøde til Retsmedicinsk Institut, hvor man konstaterede, at hun var blevet slået hårdt syv gange i hovedet).

Af Dines Bogø

Severine Mikkelsen bliver fundet

Fru Mikkelsen blev fundet ved frokosttid den 10. marts 1966, da distriktschef Mogens Bruun fra BP kom på besøg.

Han undrede sig over tanken var lukket og dørene låst. Han kørte til Store Magleby til fru Mikkelsens søster. Sammen kørte de tilbage og Mogens Bruun sprang over et rækværk ind i haven.

Fra et vindue kunne han se fru Mikkelsen ligge på gulvet i stuen bag forretningslokalet.

Politiets skitse af gerningsstedet. Gennem et vindue, der vendte ud mod haven, kunne BP-repræsentanten og Severine Mikkelsens søster Gudrun Jacobsen se en skikkelse ligge på gulvet mellem de to stuer.

Tårnby Politi blev alarmeret og en Falck-Zonen ambulance fra Tårnbygård blev tilkaldt. Fru Mikkelsen havde flere rifter i ansigtet og hun var slået mindst syv gange kraftigt i baghovedet med en hammer eller en økse.

En mindre bronzelysestage var forsvundet, men den kunne ikke være mordvåbnet.

Fru Mikkelsen var iført sin sædvanlige mørkeblå kedeldragt, som hun altid brugte, når benzintanken var åben.

10. marts 1966. Fra vinduet bag udestuen, kunne man se Severine Mikkelsen ligge på gulvet i stuen. (Foto: Politiets tekniske afdeling).

Severine Mikkelsen ville 1. april 1966 have haft 40 års jubilæum som BP-benzinforhandler.

Efterforskningen

To biler var set ved tanken efter kl. ca. 22.20, men de havde ikke fået påfyldt benzin.

Ca. 10-20 minutter senere har man set en mand styrte væk fra bygningen og efterfølgende cykle fra området mod syd.

10 mand fra Tårnby kriminalpoliti gik straks i gang med undersøgelser og teknisk afdeling fra Politigården blev tilkaldt. Politiet udlovede en dusør på 50.000 nutidskr. for afgørende oplysninger. På et tidspunkt var omkring 40 mand beskæftiget med sagen.

31. marts 2009. Politiets arkiv. I den ene af de seks kasser ligger en større samling avisuklip. (Foto: Dines Bogø).

Politiet mente, at gerningsmanden skulle søges blandt personer, der kendte afdøde.

Allerede 16. marts 1966 kunne aviserne orientere læserne om, at Severine Mikkelsen efterlod sig en formue på 1/4 mill. kr. (ca. 2½ mill. kr. i 2020-værdi).

20. august 2007. Amager Landevej 152. Alle spor af butik og benzintankanlæg er fjernet. (Foto: Dines Bogø).

Først næsten et år efter forelå den endelige opgørelse. Her kom Skifteretten frem til et beløb, der ikke var langt fra det, journalisten havde omtalt allerede en uge efter drabet. Et mellemværende med Skattevæsenet kom senere til at spille en rolle ved boopgørelsen.

Aviserne skrev meget om fru Mikkelsens formue, men gerningsmanden havde ikke fået mange kontanter med sig. Efter boet var opgjort til over 3. mill nutidskr., blev værdier fordelt mellem Severine Mikkelsens tre søskende.

Tårnby kriminalpoliti kiggede en del på nogle røverier, der var begået i nabolaget. Man fandt ikke umiddelbart fællestræk med drabet på Amager Landevej.

10. marts 1966. Købmandsforretning på Amager Landevej 152. Indehaveren Marie Jensine Severine Mikkelsen lå dræbt i stuen, der vendte ud mod haven. (Foto: Politiets Tekniske Afdeling og privatfoto).

Den kvindelige købmand på Amager Landevej var kendt. I mange år havde meget nord-syd gående trafik på Amager passeret forbi forretningen og selve krydset havde indtil få år før været et knudepunkt for trafikken til og fra Københavns Lufthavn.

Fru Mikkelsen ejede en Austin 16/6 Tickford årgang 1928. Hun brugte ikke vognen til længere ture, men hun kørte til Dragør for at bade, når hun kunne skaffe afløsning til forretning og benzintank.

Austin 16/6 Tickford årgang 1928. Severine og Alfred Mikkelsen købte den i 1938, men nåede kun at køre kort tid i den. Under hele besættelsen stod den opklodset i garagen på tanken. Den var købt som ny i marts 1929 af fabrikant Kr. Pedersen på Amagerbrogade 75. I 1966 blev vognen solgt for 70.000 nutidskr. Vognen har været omkring Fyn, Sjælland og Læsø inden den pudsigt nok i 1982 kom tilbage til Amager Landevej. Advokat Asbjørn Rønn-Simonsen havde den i 15 år, inden han solgte den til Irland. (Foto udlånt af A. Rønn-Simonsen, Amager Landevej).

Greve Claus Ahlefeldt købte vognen for 7.000 kr. Den er efterfølgende blevet solgt flere gange og på et tidspunkt blev den købt af en advokat på Amager Landevej. Vognen blev solgt i 1997 til udlandet.

I januar, året efter drabet, havde politiet afhørt 1.500 personer og der var foretaget flere rekonstruktioner.

Severine Mikkelsen er begravet på Tårnby kirkegård. Da sagen blev henlagt bestod den af seks tætpakkede arkivkasser.

17. marts 1966. Tårnby kirke, hvor mange søskende, nevøer, niecer, forretningsforbindelser, politifolk, venner og bekendte sang bl.a. med på B.S. Ingemanns salme “Dejlig er jorden”. (Privatarkiv).

Fortsat fra 2. oktober 2020

Seneste artikler

 

Fik du læst?