Lufthavne og luftfotos. Del 3

I to tidligere artikel kunne man se eksempler på luftfotos, der er optaget for omkring 100 år siden.

DDL (Det Danske Luftfartselskab – Danish Air Lines) anskaffede i maj 1926 de første Farman F.121 Jabiru fly. Det bagerste fly T-DOXC er senere fotograferet, da det befinder sig over Store Magleby og Maglebylille. Her fotograferet i Kastrup Lufthavn ved Hammers Restaurant (Krudthus IV fra 1780, der blev nedrevet i 1972).

Af Dines Bogø

Gennem mange år har Det Kgl. Bibliotek modtaget eller opkøbt store samlinger af luftfotos.

1931. Dragør ligner sig selv. Strandlinien og havneområdet er dog blevet ændret ret meget. Der er stadig ledige grunde på de nyeste veje: Kastanie Allé, Rønne Allé og Drogdensvej. Området i Store Magleby Kommune ved Kai Lippmanns Allé og Lundevej blev først udstykket 25 år senere. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Mange fotos fra samlingerne er skannet og lagt på nettet i høj opløsning til fri afbenyttelse. I første omgang markeres en position på et Danmarkskort, hvor man mener, at optagelserne er lavet.

Pressefotograf Holger Damgaard tog dette foto omkring 1920, da han befandt sig over Sundholm. Han kigger mod det område, der i dag hedder Ørestad Nord. I baggrunden ser man nogle af de første bygninger på Islands Brygge. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Efterfølgende finjusteres positionerne og man forsøger i det omfang der er muligt, at datere optagelserne. I mange tilfælde har man logbøger fra de fotofirmaer, der har udført optagelserne. I andre tilfælde må man ud fra vejanlæg, bygninger o.l. skønne årstal for optagelserne.

1928. Et af DDL’s (Det Danske Luftfartselskab) franske Farman F.121 Jabiru fly. Et af de første fly af typen her reg.nr. T-DOXC over Maglebylilles marker på det areal, der allerede i 1921 blev eksproprieret til brug for den nye flyveplads. Bygningen i forgrunden er Krudthus V af en serie på syv, der blev opført omkring 1780. Krudthuset, der blev anvendt som fårestald, blev uden den store opmærksomhed fjernet omkring 1948. Stien ved krudthuset blev lukket af Luftwaffe i 1940. Den lange vej på tværs er Ryvej med flere gårde. Dengang gik Ryvej fra Øresund helt til Amager Landevej. Parallelt længere tilbage ser man Nordre Dragørvej og Kirkevej. Yderst til højre landsbyen Store Magleby. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

I de senere årtier er angivelserne meget præcise, ofte helt ned på tidspunkt på døgnet, hvor optagelsen er lavet.

Det Kgl. Bibliotek er selvfølgelig interesseret, hvis nogle af brugerne kan hjælpe med yderligere oplysninger om en optagelse.

1928. I maj 1926 anskaffede DDL (Det Danske Luftfartselskab) de første franske Farman F.121 Jabiru fly. Et af flyene T-DOXC (fra 1929 omregistreret til OY-DUC) flyver over nuværende A.P. Møllers Allé, hvor hovedbygningen til gården ”Godthaab” nederst tv er let genkendelig. Til højre ser man sommerhusområdet ved Nordre Dragørvej, Øresunds Allé og Nordstrands Allé. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Luftfotos. Del 2

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?