Husnavn opsat igen

Tidligere var det ikke kun gårde, der havde navne. Mange helårs- og sommerhuse havde et husnavn malet på facaden mod gaden.

13. november 2020. Husnavn er genopsat på Rønne Allé 35 / Strandlinien 63. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

I 1903 købte fabrikant Hans Henrik A.J. Tvede fra Nørrebro en større grund lige uden for Den gamle Bydel i Dragør. Grunden (Rønne Allé 35) lå på det engareal, som Dragør Byforstanderskab havde købt i 1810 af Store Magleby Bylaug.

I 1810 købte Dragør af hartkornsejerne i Store Magleby 200 tdr. land eng og fælled for 9.000 rigsdaler. Dette areal skulle (markeret med gult) benyttes til græsning for beboernes husdyr: køer, får, heste, lam, geder og gæs samt til blegerivirksomhed. I 1905 og 1914 købte Dragør endnu en gang de samme 200 tdr. land af Store Magleby Bylaug.

Tvede fik udført en vandboring og i 1904 opførte han en muret villa som sommerhus. Officielt fik Dragør først i 1905 tilladelse af Store Magleby Bylaug (mod betaling igen) til, at opføre bygninger på det omtalte engareal.

Arealet, der i første omgang blev udstykket til bebyggelse var Drogdenvej, Rønne Allé og Kastanie Allé.

Hans Henrik Andreas Jens Tvede

Fabrikanten er født i 1858 og han døde i 1916.

Tvede nåede at sætte sine spor i Dragør ud over bygning af sommerhuset.

I 1908 dannede en kreds af de ”mest bofaste og akklimatiserede” landliggere foreningen ”Gaasen”. Formålet med foreningen var mest selskabeligt. Formand for foreningen var fabrikant Tvede og i bestyrelsen sad desuden fru Dr. Hammerich, kaptajn Kjær, bankassistent Rasmussen og trafikassistent Friis-Skotte.

Den 23. september 1905 nedkom fru fabrikant Hans Henrik Tvede i Dragør med en pige, der måneden efter i Dragør Kirke blev døbt Marchen Neel Tvede. Det fremgår af kirkebogen, at moderen er Thyra Marie født Tengler.

Bagermester H.W. Hagel købte i 1921 ejendommen af Tvedes enke. Lokale omtalte villaen som Tvede hus og hjørnet blev omtalt som ”Tvedes hjørne”.

I 1906 havde Tvede også købt den store grund syd for villaen. I midten af trediverne blev denne grund frasolgt og to lodser, Jeppesen og Christensen opførte hver en villa på Strandlinien 65 og 67.

Udsnit af matrikelkort fra begyndelsen af forrige århundrede. Fabrikant Tvede købte tre grunde 1903-06. I 1934 blev den store grund solgt fra og delt. Nuværende Batterivej følger stort set den oprindelige vej til Dragør Søndre Batteri, der blev anlagt i 1808. Store dele af batteriet er bevaret og fredet. Nederst ses Knudens Bro med Walløes Havn. Et privat opfyldt areal, som Dragør Kommune opkøbte i 1949, da Søbadet blev kommunalt. (Kort: Geodata).

Fabrikant Tvede omtalte fra 1905 sit sommerhus “Dragørhus” fremgår det af vejvisere. På foto fra bagermesteren Hagels tid ser man ”1904 Dragørhus” på facaden mod Strandlinien. Lokale begyndte gradvist at tale om bagermester Hagels villa?

Huset havde også adressen Strandlinien 63. Men Dragør kommune ønskede fra 1943, at en ejendom kun måtte have een adresse, som kommunen valgte.

På et farvelagt postkort fra 1910 ser man Dragør Søbad, billetkontor og cykelstald. I baggrunden Dragør Badehotel og på hjørnet af Sydgrønningen (som Rønne Allé hed dengang), ser man fabrikant Tvedes sommerhus.

1904 Dragørhus

Kast et blik på huset. Det gamle husnavn står igen på facaden ud mod Strandlinien.

Nuværende ejer Geert Hans Jakobsen ved, at familien købte villaen tilbage i 1950.

7. december 1933. Strandlinien. Året efter blev der på Strandlinien 65-67 opført to nye villaer. I 1933-34 var man i gang med at hente sand og jord for at tildække Dragørs losseplads, der lå på Strandlinien.

Huset tilhørte dengang hoteldirektør Chr. Gelsing fra Dragør Strandhotel. Da Den tyske Værnemagt beslaglagde Badehotellet og Strandhotellet den 5. september 1944 fik hotelejerne 24 timer til at flytte ud.

Gelsings købte Dragørhus af bagermesterens enke Ellen Nielsigne Hagel. Dehlsens lejede sig ind på Øresunds Allé 33 i malermester Robert Hansens sommerhus ”Strandgården”.

6. juni 1939. Lods Hans Bak Jeppesen, der boede i Strandlinien 65 med hustruen Thyra Krisina og sønnerne Hans og Aage, tog fra Kajakhavnen foto af naboens hus, hvor husnavnet skimets på facaden.

Så ”Dragørhus” er den første bebyggelse i den nye udstykning syd for Den gl. Bydel.

Villa Solhjem på Rønne Allé 16 er først bygget i 1906. Badehotellet blev opført året efter, da det skulle være klar, når Amagerbanen åbnede med kørsel fra Amagerbro den 17. juli 1907.

Læs mere om området ved Dragørhusher.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?