Henrettelser på Amager. Del 1

Brugte man Amager til henrettelser? Ja, der var flere pladser i ældre tid. Den mest kendte lå på Amagerbro.

1937 set mod øst. I forgrunden Amagerbrogade med Amagerbankens hovedkontor. Til venstre ved Store Møllevej Amagerbanens areal. Dalslandsgade 7, hvor ”Svenske Skanse” lå, er markeret med hvid ring. (Amagerbankens fotoarkiv).

Af Dines Bogø

Svenske Skanse

For lidt over 200 år siden besluttede myndighederne, at den offentlige henrettelsesplads på Østerbro skulle flyttes til Amager.

Valget faldt på et område ikke så langt fra Amagerport.

På kortet fra 1855 har man vist, at det gl. anlæg fra 1700-tallet var stjerneformet. I ældre tid brugte man stadig at bekræfte, at ens udtalelse var sand. Man førte en finger hen over halsen samtidig med, at man sagde “AMAGER”. Underforstået, at talte man usandt, så endte man under skarpretterens økse på Amager!

En ældre skanse anlagt i 1700-tallet kaldet ”Stjerneskansen” eller ”Svenske Skanse” var tilsyneladende velegnet til formålet. Skansen blev brugt som offentlig henrettelsesplads i årene 1806-1857.

Fra de lidt sammensunkne jordvolde kunne publikum også følge med i forberedelserne til selve henrettelsen, der foregik inde i selve skansen.

Henrettelsen, der var offentlig, skete med økse. 35 dødsdømte blev henrettet på stedet, heraf tre kvinder.

På udsnit af Sterns kort fra 1841 ses henrettelsespladsen sydøst for Renovationspladsen.

Skansen lå ved nuværende Dalslandsgade 7 og i 1929 blev en lille gade i området tæt ved benævnt ”Ved Skansen”.

Sidste offentlige henrettelse i Danmark, efter den gamle lov, foregik i 1882.

1935 set mod syd. I forgrunden Kløvermarksvej, Amagerbanens areal og til højre brandstationen ved nuværende Vermlandsgade. Dalslandsgade 7, hvor ”Svenske Skanse” lå, er markeret med rød ring. (Fotoarkiv: Erik V. Pedersen).

Den sidste henrettelse blev udført 10 år senere i 1892 i Horsens Tugthus. Det foregik for ”lukkede døre”.

Blev der så ikke foretaget flere henrettelser på Amager efter 1857? Jo, læs mere i næste artikel 4. dec. 2020 her.

I 1876 kan man begynde, at fornemme det nuværende vejsystem. Henrettelsespladsen markeret med rød stjerne. (Københavns Stadsarkiv).

Seneste artikler

 

Fik du læst?