Ambulanceudrykning – med forsinkelse

Der var engang. I et nybyggerkvarter var der anlagt veje. Tilkørselsforholdene var vanskelige og skiltning manglede.

Fra 1960 rykkede Falck ud fra Tårnbygård med ambulancer til beboerne i kommunerne: Tårnby, Store Magleby og Dragør.

Af Dines Bogø

I 1971-73 blev der langs den store nye fordelingsvej i Store Magleby bygget boliger på de mange blinde boligveje.

Hartkornsvej

Den overordnende fordelingsvej ”Hartkornsvej” var betalt med halvdelen af Store Magleby kommune og tilflytterne havde betalt den anden halvdel.

1972-73. Skilt på Englandsvej ved Sdr. Kinkelgade, der orienterer om, hvordan man kommer til de nye veje ved den sydlige del af Hartkornsvej. Med rødt markeret den vej ambulancen fulgte på turen til hospitalet. (Foto: Dines Bogø).

Vejstykket mellem Rytterager og Møllevej var ikke anlagt, da kommunen ikke dengang og senere, kunne få tilladelse til at byggemodne markerne på det sted. (Det manglende vejstykke kom først i 1979).

Der gik et godt stykke tid før den første del af Hartkornsvej blev sammenhængende. Der skulle bygges tunnelsystemer til skole- og cykelstier under vejen. En pumpestation ved Dragør Lund skulle færdiggøres o.s.v.

Beboerne på Lundeager var bl.a. henvist til, at benytte en gl. tysk betonrullebane “Den kvarte Lagkage” (i dag en del af Jægergården) ved Jægervejens Børnehave for at komme ind til deres hus.

I den vestlige del måtte beboerne på Rytterager og Ulspilsager bruge en anden del af den tyske rullebane for at komme ind til villavejene.

1972. Del af 8 km lange tyske rullebane fotograferet ud for Rytterager 5 set mod Møllevej (Foto: Dines Bogø).

En meget midlertidig tilkørsel til området (kun personvogne) var etableret til/fra Skippervænget.

Sommeren 1973

Nybyggerne havde henvendt sig til Teknisk Forvaltning og fortalt, at det var uheldigt, at der ikke var opsat skilte med husnumre på stamvejene med henvisning til boligvejene.

Store lastbiler kørte ofte forgæves med byggematerialer ad den forkerte boligvej.

Store Magleby Kommune, Teknisk Forvaltning på Kirkevej 7 forklarede, at det hele jo var noget rod og opsatte de skilte, ville de hurtigt blive kørt ned af alle de bakkende lastvogne.

Først den 7. december 1973 blev der etableret en grundejerforening, der kunne gå i dialog med forvaltningens leder, bygningsingeniør Preben Drejer og hans folk på tlf. 53 04 15.

Men så skete der noget

En ambulance med udrykning fra Falck på Tårnbygård blev tilkaldt. Årsag var en for tidlig fødsel med alvorlige komplikationer i august 1973.

Falck, der var lokalkendte, vidste, at det var nybyggerkvarter og de skulle køre ad en nedlagt betonvej.

På Ulspilsager kunne man høre udrykningshornet, da ambulancen kørte ind fra Møllevej. Samtidig kunne man også fornemme, at personalet havde svært ved at finde videre til den rigtige boligvej.

Naboer, der havde hørt udrykningen løb til stamvejen og fik kontakt med ambulancen.

På returvejen til Sct. Elisabeth Hospital skulle man igen ad den gamle rullebane. Den var efterladt den 6. maj 1945 og ikke vedligeholdt siden.

Det hele endte godt

Udrykningskørsel på hullet betonvej med højgravid nær fødende er ikke en god kombination.

Nødbehandling på Sankt Elisabeth Amtssygehus og derfra videre igen med udrykning til Sankt Josephs Hospital på Nørrebro.

Mor og datter klarede det.

Forvaltningschef Preben Drejer var dybt ulykkelig, da han hørte om, hvor galt det var ved at gå.

Redaktør Max Bernstein på Dragør Nyt skrev i september 1973 om manglende husnumre og at en ambulance under udrykning var blevet forsinket.

Få uger efter var der skilte med husnumre på alle boligveje og den gamle tyske rullebane fik et flot lag asfalt, der kun en gang senere er blevet fornyet. I dag Rytterager 5-15.

Vejkort og GPS

Man taler om centralisering og stordrift. I mange tilfælde kan det med fordel praktiseres, men midlertidige vejændringer er svære at tage højde for.

Kraks kort fra den periode indeholdt ingen opl. om en gl. betonvej. I dag har vi GPS-systemer. Man kan håbe, at de ansvarlige vejmyndigheder altid straks indberetter vejændringer m.v., så de to store firmaer, der leverer GPS-data, kan stille ajourførte opl. til rådighed for deres brugere?

For et stykke tid siden kunne man på GPS-systemer se, at Hartkornsvej var afbrudt på det facadeløse stykke. Er man ikke lokalkendt, så tager man turen ad den smalle Halvej, videre ad Rytterager forbi hestefoldene og ned ad stamvejen Rytterager tilbage til Hartkornsvej. Fejl, “joke”, at systemet har fået indberettet, at bilkørsel på det sted er uønsket? Fejlen er selvfølgelig indberettet.

Beredskabsmyndighederne er også afhængige af, at de hele tiden kan stole på, at de data man henter via GPS, er korrekte.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?