Området ved Dragørhus

I en tidligere artikel kunne man læse, at husnavnet ”Dragørhus” nu igen stod på facaden af villaen på hjørnet af Rønne Allé og Strandlinien.

I 1904, hvor fabrikant Tvede opfører sit sommerbolig på Strandlinien, ser udsigten mod nord sådan ud. Vikinghus er midt på foto. Foran Vikinghus en mindre bygning, der nogle senere blev forlænget og som i dag er ishuset på Strandlinien 51. (Postkort udlånt af Jan Jørgensen).

Af Dines Bogø

Villaen, der er opført i 1904. Året før Dragør Byforstanderskab fik tilladelse til at udstykke og bebygge engarealerne, hvor villaen ligger.

Allerede i 1905 kan man i Kraks Vejviser se, at fabrikant Tvedes ”Bolig for Sommeren” er Dragørhus med telefon ”Dragør nr. 18”.

Tegneren Sofus Arildskov, der boede i Sundby, kom ofte til Dragør. Han tegnede mange huse og tilbød ejerne, at de kunne købe tegningen. Der kendes lokalt en del af hans værker fra perioden 1932-1942. (Tegning fra 1942 er udlånt af Anne Hagel Szipli).

Familien Tvede

Fabrikant Hans Henrik Andreas Jens Tvede fra firma Blauenfeldt og Tvede og fru Thyra Marie født Tengler opførte sommervillaen Dragørhus. De havde to døtre Ingeborg Karen Emilie (1892) og Kirsten Margrethe (1893).

Dragør Badehotel fra 1907-08 og Tvedes villa fra 1904. Den første træbro til Dragør Fort blev først opsat i 1911. Dragør Søbad ligger lige uden for foto i højre side.

Som nævnt i første artikel fik de endnu en datter, efternøleren Marchen Neel, der blev født i Dragørhus i 1905. Gudmor var bl.a. lods Mathias Steffensens hustru Neel fra Brøndstræde 8 lige over for i den gl. bydel. I dag er adressen på Lods Steffensens hus Søgade 1 / Rønne Allé 46.

Ca. 1890 set fra Blushøj. Den sydlige del af “Dragør gl. By”. Syd for byen ligger det område, som Dragør fra 1905 fik lov til at bebygge. Vejen mod Øresund er Sydgrønningen (den ældste del af Rønne Allé). I midten langs husrækken ligger Vestgrønningen. Yderst til højre en del af “Rytterhullet”, der næsten helt blev opfyldt i 1930-32. På grunden, hvor Dragørhus blev opført i 1904, ses mindre skure, som bl.a. blegerne brugte.

Da Hans Tvede døde i 1916 overtog hustruen ledelsen af firmaet og i 1929 flyttede familie til ”Villa Elmehuset” i Holte.

For ca. 80 år siden ud for Rønne Allé. (Foto udlånt af Theis Walløe).

Baron Arthur Ellard Mortimer von dem Bussche-Hünnefeld

Thyra Tvede rejste meget med sine døtre. Under et ferieophold med veninder i Berlin havde Marchen Neel mødt sin senere mand Ellard i operaen i Berlin. De blev gift i Søllerød i 1930.

“Blegene” ligger syd for Dragør gl. by. Entreprenør Strøbæk er ved at anlægge Dragør Idrætspark på Engvej. Dragør Tennisklub har stadig deres bane på Drogdensvej 1. De fire kommunale grunde på Vestgrønningen mellem Rønne Allé og Drogdensvej er ved blive opfyldt, så de kan byggemodnes og sælges. I Badehotelletes daværende store have ses flere store bassiner. Walløes Havn er opfyld i Øresund. Det opfyldte område købte Dragør kommune 20 år senere. Dragørhus med den store grund er markeret med rød ring. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Baronesse Marchen-Neel von dem Bussche-Hünnefeld’s mand Arthur Ellard Mortimer trådte ind i firmaet.

Marchen Neel Tvede, der er født i Dragørhus i 1905, blev i 1930 gift med baron Arthur Ellard Mortimer von dem Bussche-Hünnefeld. (Foto udlånt af Lene von dem Bussche-Hünnefeld).

Han var stadig tysk statsborger og det bevirkede, at han blev indkaldt til Den tyske Værnemagt under krigen. Han blev taget til fange på Østfronten af Den røde Hær.

Ca. 1929. Dragør Søbad ligger ud for Rønne Allé lige op ad Tvedes villa, som ejes af bagermester Hagel. Vestgrønningen var endnu ikke forlænget mod syd forbi Drogdensvej. Den brede indkørsel til Dragør Badehotel ligger på Batterivej 6. (Historisk Arkiv, Museum Amager).

Da han flere år efter krigen kom tilbage til Danmark, måtte han konstatere, at hustruen i mellemtiden var død i december 1944 af et bakterieangreb i hjertet med efterfølgende lammelse. Ægteparret efterladte børn var Bent Clamor Eugen Severin (1933) og Vibeke Thyra-Marie Ingeborg (1943).

Fra 1905 kunne Dragør kommune tilbyde byggegrunde i det nye området, der er markeret med blåt. Vejen til Elisenborg blev omlagt til nuv. Kastanie Allé. Vejen, der også gik til anlægget, hed oprindelig Anlægsvej. (Kort: Geodata).

Gravsten

Marchen-Neels ældste storesøster Ingeborg døde ugift i 1940 og fru Tvede født Tengler døde i 1953.

I den ældre bydel i Dragør sker der ikke de store forandringer, men i “det nye område” lige syd for bydel, er der ændret meget. I slutningen af trediverne var der bygget to nye villaer på det grundstykke, som bagermester Hagel udstykkede (Strandlinien 65 og 67). Den indhegnede losseplads ligger ved Knudens Bro / Walløes Havn. Et par år havde bademester Poul Sander sit Søbad liggende mod syd. Som regel var badebroen og søbad mod øst. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

To døtre og deres forældre er begravet på Vestre Kirkegård. Gravmindet blev i 2004 erklæret bevaringsværdigt og vedligeholdes i dag af Københavns Kommune.

Familierne Bussche-Hünnefeld, Tvede og Tengler fik genoptaget kontakten efter, at have læst om Dragørhus i AmagerNyt.DK. De har planlagt, at mødes på Dragør Badehotel, når forholdene tillader det.

Dragør Badehotel, som det kom til at hedde, skulle have været færdig juli 1907. Håndværkerne forsøgte at presse hoteldirektøren, da de kendte åbningsdagen. Han bøjede sig ikke og der var lunkne øl og ingen varm mad, da Københavnerne kom til Dragør med den nye jernbane fra Amagerbro. Hotellet åbnede først egentlig i sæsonen 1908. Tvedes sommervilla var det første byggeri i udstykningen og hotellet kom som nr. 2. I baggrunden skimtes malerens Chr. Mølsteds sommeratelier.

Dragør Badehotel var dengang første naboejendom i den nye udstykning syd for Dragør gamle Bydel.

1908. Strandlinien fotograferet fra daværende Dragør Søbad. Det høje lodstårn er først opført ca. 1912, da Dragør Fort tog udsynet fra det lille lodstårn. (Postkort udlånt af Jan Jørgensen).

Første del om Villa Dragørhus kan læsesher.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?