Offentlig høring om Lidl på Kirkevej

Fra i dag og otte uger frem er der offentlig høring om ændringen af lokalplanen for den nye Lidl i Dragør. Da lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer, vil der ikke blive foretaget en miljøvurdering.

Illustration af den nye Lidl butik på Kirkevej i Dragør. Kilde Dragør Kommune

Af Pia Melander Guilbert

Tre supermarkeder tæt på hinanden og mere trafik i området omkring D.B Dirchsens Allé i Dragør. Det er nogle af de lokale indvendinger mod planen om en Lidl på Kirkevej 137-139, men det er allerede Lidl, der råder over ejendommen.

Butikskæden har dog ønsket at lave en tilbygning til det eksisterende forretningsområde, og det er den, der nu kommer i offentlig høring

I oplægget til høringen står der blandt andet:

“Planforslaget regulerer bebyggelsesprocent, parkering og adgang for fodgængere og -kørende samt varelevering, skiltning og oplag. Planforslaget stiller krav om en integreret varegård, og om butiksvinduer i facaden mod Kirkevej. Desuden præciser planforslaget bestemmelser (i lokalplan 61) om facadematerialer og udendørsarealers udseende.”

Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til planforslaget skal være Dragør Kommune i hænde senest den 9. februar 2021. Derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planforslaget.

Læs mere her: https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/hoering-af-forslag-til-tillaeg-1-til-lokalplan-61/

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?