Omkring et vandtårn. Del 3

Skulle vandtårnet midt på Englandsvej også være centrum for motorvejen til Sverige?

I 1937 kunne man se bl.a. se denne plan. Jernbane, motorvej og skibskanal på tværs af Amager. I de fleste planer dengang betragtede man ikke Kastrup Lufthavn, som et knudepunkt.

Af Dines Bogø

Centrum for evt. motorvejsforbindelse

I trediverne fremkom der flere planer om en broforbindelse mellem Sverige og Amager.

Selv om det ikke fremgår af detailtegningen fra 1937, lå lufthavnens sydgrænse allerede fra 1922 ved kommunegrænsen til Store Magleby. Lige nord for den påtænkte skibskanal.

Kvarteret nord for Dragør blev i praksis nedlagt. Kristinehøj ville ikke ligge, hvor det nu findes. Men så kom besættelsen.

Kalvebod Fælled opstod, da man startede på inddæmning af Vestamager i 1939. Nogle år efter besættelsen var man færdig. Samtidig med planer om inddæmning var der planer om en motorvej over det kommende inddæmmede areal.

Motorvejen over Amager skulle via en bro forbindes til den påbegyndte Motorring 3 ved Københavns Vestvold.

Besættelsen og efterfølgende den begrænsede automobiltrafik bevirkede, at det gik langsomt med udbygning af motorvejsnettet.

Svenske og danske ingeniørfirmaer fremviste i trediverne flere planer med en bro til Sverige og motorvej hen over Amager. Der var også planer om en skibskanal på tværs af Amager.

Først var det bare skitser, da angav forløbet på Amager, men tilsyneladende blev forbindelsen konkret i 1937.

I 1941 kan man stadig i de censurede danske aviser læse, at man bestemt ikke har droppet planerne om en Øresundsbro og motorvej over Amager. Bemærk, at man forventede, at trafikken til indre København over en kommende Sjællandsbro ville foregå via Vasbygade. Senere gik planerne også ud på, at forbinde motorvejen til den allerede påbegyndte Motorring 3.

I oktober 1941, i begyndelsen af besættelsen, arbejdede man videre med planerne om en forbindelse til Sverige.

Når man læser historien om motorvejene i Danmark støder man sjældent på meget om Amager.

Området ved Vandtåret på Englandsvej. En servicestation midt i centrum. I mange år lå der en Shell-servicestation ved vandtårnet. Her i en tidlig udgave fra halvtredserne. Bygningerne ved tanken blev i 2006-2008 erstattet af boliger i “Essex Park”. (Foto: Vagn Westh).

Sverige og Danmark indgik i 1991 en aftale om en fast forbindelse over Øresund. I første omgang blev Sjælland i 1997 forbundet med Amager via Kalvebodbroen.

Læs mere “Omkring et vandtårn. Del 1″.

Læs mere “Omkring et vandtårn. Del 2”.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

Rekordløb i sidevind og høj sol

Flere professionelle ryttere fra norske Uno-X besøgte i weekenden Amager. Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen kom direkte fra Belgien med friske topresultater, og løbet blev det hurtigste siden klubbens grundlæggelse

Læs mere »