Lokalhistoriske bøger

Museum Amager, der dækker Amager Museet, Dragør Museum, Danmarks Lodmuseum, Turistkontoret og Historisk Arkiv har utrolig stor glæde af de mange frivillige, der er tilknyttet de enkelte områder.

Af Dines Bogø

I mange år har Dragør Lokalhistoriske Arkiv, i dag Historisk Arkiv, haft glæde af, at en større gruppe på Stationsvej 5 deltager i det daglige arbejde.

Det kan være registrering af nye arkivalier, katalogisering samt skanning af fotos, dokumenter og kort. Det er i stort omfang der frivillige, der har stået for de skiftende udstillinger på Stationsvej 5 eller på Wiedergården.

I årbogen Kikkenborgen har de frivillige bl.a. skrevet artikler. I Kikkenborgen 2020, der lige nåede at udkomme, da arkivet måtte lukke pga. Covid-19 restriktioner, er der også medtaget en artikel om en landliggerfamilie.

En landliggerfamilie

Jørn Dietrich, der har skrevet en af de otte artikler i bogen fortæller, at han er barnebarn af Karl Wilhelm Alfred Dietrich.

Familien Dietrich holdt ferie i Dragør i årene 1916-21. Ikke bare hører man om landliggerlivet, men husfaderen var en ivrig fotograf. Arkivet fik lov til at låne fotoalbum til affotografering.

1920. Ellen og Alfred Dietrich med familie var landliggere i Dragør 1916-1921. Her har Alfred Dietrich fotograferet fruen og hendes mor Johanne Samuelsen på Vestgrønningen med vejene Rønne Allé og Drogdensvej i baggrunden. Man ser Riberhus, Falke, Ricordo og Badehotellet med kaffesalonen på hjørnet af Batterivej. I forgrunden på den anden side af Vestgrønningen ligger Rytterhullet, der er ved at blive opfyldt. (Foto fra bogen Kikkenborgen 2020).

Artiklen, som de øvrige artikler, er illustreret med mange fotos. Et foto af fruen og hendes mor fra 1920 fortæller utrolig meget historie. Bag hovedpersonerne genkender man mange bygninger i kvarteret Drogdensvej / Rønne Allé.

Selv om der er lukket i museets afdelinger i Store Magleby, Dragør og Gl. Havn, kan lokalhistoriske bøger i øjeblikket købes online på: www.Historisk.Beretning.DK

Seneste artikler

 

Fik du læst?