Dengang det var ”Vinter”. Del 3

Medens vi venter på mere ”Vinter” eller vi måske venter mere på ”Normale tilstande generelt”?

Ved årsskiftet 1941-42. Linde Allé, der for ca. 100 år siden hed Bane Allé. (Foto: Wilhelm Wieder).

Af Dines Bogø

1942

Stationsvej feb.-marts 1942. Til venstre ser man porten ind til Højerup’s gård. I baggrunden Dragør Rådhus. (Farvelagt foto: Wilhelm Wieder).

Wilhelm Wieder var en flittig fotograf også om vinteren. Han var rundt mange steder i byen, hvor han dokumenterede, at der lå meget sne i februar-marts 1942.

Strandlinien, Dragør. Wilhelm Wieder kiggede mod Vikinghus, da han tog dette foto i marts 1942. (Efterfølgende farvelagt).

På Dragør Fort havde Den tyske Kriegsmarine haft kvarter siden maj 1940. Det kom dog stadig danske på fortet. Man fik endnu en del forsyninger fra lokale forretninger og der var også dansk personale i køkkenet.

Fra 1940 havde Den Kgl. Danske Marine efter ”anmodning” stillet teknisk personel til rådighed til vedligeholdelse af generatorer m.v. på Dragør Fort. I august 1943 blev den danske hær og flåde opløst og det samarbejde sluttede. Tyskerne måtte nu alene også foretage patruljering i Sundet.

Vinteren 1940-41. Officersmessen på Dragør Fort. Den tyske Værnemagt havde selv brug for deres teknikere. Den danske Marine stillede maskinister, elektrikere m.v. til rådighed. De 10-12 danske værnepligtige var indkvareret i Officersmessen, medens tysk personel udelukkende boede i selve fortet. (Farvelagt foto: Nyudnævnt maskinmester, værnepligtig Hans Fruergaard Nielsen ved Kystdefensessionen).

Vinter på Sydamager

Under besættelsen havde man genåbnet jernbanetrafikken mellem Amagerbro og Dragør. Fra 1947 overtog Amagerbanens Omnibusruter igen al befordring.

Trafikken gik over knudepunktet Sundbyvester Plads, men da den nye strækning (Løjtegård – Store Magleby) ad Englandsvej åbnede i 1957, blev der oprettet direkte rute den vej til Rådhuspladsen.

Endestation i København var ved Dragespringvandet, men fra 1961 fandt man busserne til Amager ved Den lille Hornblæser.

Amagerbanens Leyland bus nr. 1022 blev anskaffet i 1960 og anvendt i 10 år på ruten Dragør – Sundbyvester Plads – Københavns Rådhusplads. Linje 30, der før november 1960 hed 33a, blev drevet i fællesskab af Københavns sporveje og Amagerbanen. (Foto: Torben Liebst).
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

Rekordløb i sidevind og høj sol

Flere professionelle ryttere fra norske Uno-X besøgte i weekenden Amager. Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen kom direkte fra Belgien med friske topresultater, og løbet blev det hurtigste siden klubbens grundlæggelse

Læs mere »