Riv ned og byg nyt

Pludselig ser man en tom grund, hvor der tidligere lå et ”nyere hus”. Ikke kun ældre huse nedrives for at gøre plads til moderne nyt, men også villaer fra 1950-80 bliver udskiftet.

Ulspilsager 79. 24. september 2020 og 2. februar 2021, hvor beplantningen ved huset er ved at blive fjernet. (Fotos: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Gårde og marker – nu boligområde

I 1972-74 blev et meget stort område i Store Magleby byggemodnet. På de gamle marker finder man i dag parcelhuse, rækkehuse, etagehuse, institutioner og forretningsområde.

Det nye kvarter ligger langs Hartkornsvej, der blev anlagt som overordnet fordelingsvej. Både for den oprindelige bebyggelse og for de nye områder.

1974: Rytterager og Ulspilsager. Ulspilsager 79 markeret med gul cirkel op mod Parcelforeningen Maglebylund.

Området er opdelt med facadeløse stamveje og blinde boligveje. Midt mellem Store Magleby og Dragør.

Flere af de ældre gårde, der er opført i perioden 1810-1940, er bevaret.

En del parcelhuse har gennemgået større og mindre renoveringer. Kvarteret er eftertragtet, bl.a. også fordi en forudseende kommunalbestyrelse anlagde cykel- og skolestier tilsluttet de nævnte blinde veje.

I 1972 sælger flere ejendomsmæglere byggegrunde i området ved Hartkornsvej.

Ulspilsager 79

Som et forsøg udbød man 10 byggegrunde i slutningen af 1971. Det var den lokale ejendomsmægler John Bülow, der havde fået opgaven. De nævnte 10 grunde lå lige syd for Parcelforeningen Maglebylund for enden af Slørvej ved Lundevej/Lundestien.

Det gik godt og hurtigt efter blev øvrige arealer, nuværende Kronager, Lundeager, Rytterager og Ulspilsager udstykket. Området nord for Kirkevej med skole, institutioner og forretningscenter fulgte efter.

Gitte og Per Noer købte villaen Ulspilsager 79 i 1989. Et 164 m2 Myresjö-Hus med fire værelser og to toilet/bad opført i 1972-73. Se foto af områdether,taget af Dragør Luftfoto, som det så ud for 20 år siden.

Indretningen kunne være bedre og efterhånden var der overvejelser om, hvor meget, der skulle ofres på renovering af varmeinstallation, vinduer, nyt tag, gulv m.v.

Gitte og Per undersøgte muligheden for at opføre et tofamiliehus eller deling af grunden. Lokal byplanvedtægt forhindrer opdeling og samme vedtægt angiver, at der på hver parcel kun må bo en familie.

18. februar 2021. Over et par uger er huset næsten nedrevet, materialer sorteret og bortkørt. 24. februar 2021 har landinspektøren gjort klar, så byggefirmaet kan begynde støbingen. (Fotos: Dines Bogø).

En af mulighederne var en total nedrivning og et nyt moderne hus i et etableret villakvarter, hvor meget af haven kunne bevares.

Det blev løsningen med nyt hus og valget faldt på firmaet ”Eurodan-huse”, der tilbyder forskellige løsninger. Firmaet har gennem 40 år bygget mere end 12.000 huse over hele landet.

Firmaet skriver, at det er populært, at erstatte ældre huse med nyt. Man tænker meget på økonomi og bygherre får præcis lige det ønskede hus med perfekt indretning. Desuden behøver man ikke tænke på udgifter til helt ny kloak, vand, el, evt. gas m.v. Vedligeholdelsesudgifter burde også være minimale i forhold til et ældre hus.

Per Noer fortæller, at omkostninger for nedrivning af et gammelt eller ældre hus ligger mellem 150.000 – 200.000 kr. Det skal i dag gøres korrekt og materialer næsten håndsorteres, inden det bliver afleveret.

Der skal inden nedrivning udarbejdes miljørapport både om materialer i det gl. hus og der skal laves jordbundsundersøgelser.

I ældre tid kørte man en bulldozer gennem huset og i løbet af nogle timer var materialer samlet op og kørt væk.

26. februar 2021. Nu er der gravet ud. Man er ved at klargøre til støbning og overskudsjord fjernes. Om kort tid står der et Eurodan-Hus på grunden.

Prisen for det nye 157 m2 hus er ca 2.3 mill. kr. Årlig varmeudgift forventes at falde fra 15.000 kr. til 3.500 kr. Beboerne i området følger med i udviklingen.

Det er det første hus i udstykningen, der bliver helt udskiftet. Spændende. Ikke alle steder er naboer glade for et nybyggeri, hvis det afviger for meget fra omgivelserne.

I dette tilfælde virker det til, at alle blive glade.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?