Kommentar: UNESCO bringer den ukendte danskers historie frem i lyset

I forbindelse med høringen af færdiggørelsen af UNESCO-ansøgningen er det værd at kigge på, hvorfor Dragør kan komme i betragtning. Først og fremmest handler det om den ukendte danskers historie. Det er historien om de mennesker, som så muligheden for at skabe en levevej via handel på havets landeveje. Fra små selvejerskibe med en skipper og en skibsdreng, som sejlede med brænde fra Norge, Sverige og Baltikum til de større partsejede skonnerter og fuldriggede barkskibe. 

Af Ebbe Kyrø

Dragør og de andre steder

Dragør står til at komme på UNESCOs eftertragtede liste, og vil her komme i selskab med syv andre danske udpegninger. Stevns Klint og Vadehavet er naturområder, så de er ikke sammenlignelige. Men så finder vi Kronborg, Roskilde Domkirke, Jelling Monumenterne, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland og Brødremenighedsbyen Christiansfeld.

Ebbe Kyrø (T). Pressefoto

De øvrige UNESCO-udpegninger er magtmanifestationer

Når vi kigger på udpegningerne springer det i øjnene, at der er tale om magtmanifestationer, som repræsenterer kirken, kronen og adelen. Med Christiansfeld som den markante undtagelse, idet det er de tyske herrnhutterns kulturelle indflydelse, der er historien. Den pietistiske lutherske trosretning indvandrede fra Sachsen og fik i 1727 lov til at lave en fristad. Kronborg fra 1526 var en strategisk placering for opkrævning af Øresundstold og en magtmanifestation fra starten. Roskilde Domkirke rejser sig i landskabet og vidner om den katolske kirkes magt over by og land. Jelling Monumenterne er i dag et nationalt ikon. Monumenterne er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om hans hustru Thyra Dannebod. Stenen er også den ældst bevarede danske kilde, hvor navnet “Danmark”. Parforcelandskaberne i Nordsjælland er en manifestation af magt via barokhaveanlæg anlagt under centraleuropæisk indflydelse. Det var kongens og adelens legeplads, hvor de kunne udnytte deres privilegier til at nedlægge råvildt og dermed markere magtens status via vellevned og overdådighed. Og så er der lille Dragør, som syner så ubetydelig i forhold til de store fætre i fællesskabet.

Hvad er Dragørs historie?

Dragørs historie er fortællingen om en befolkning af ganske almindelige mennesker, som med energi og idérigdom har skabt sig en levevej grundet sin fine placering ved kysten. Tilmed central i forhold til Hansestederne i Nordtyskland, Baltikum og Skandinavien. De fleste var ganske enkelt tvunget til at passere Dragør, og det gav næring til det lille bysamfund. Det blev udnyttet ”big time”. De unge mænd tog ud at sejle, blev uddannede og fortsatte deres liv på søen. Dem, der blev hjemme, kunne ernære sig ved lodseri og/eller bjærgning. Der var nok at se til. Rundt i Dragørs gader levede kvinderne. Det var matriarkatet, der i hverdagen reelt styrede familierne og dermed byen. De opdrog børnene, skabte handelen, og de mødtes over de daglige gøremål på byens mange små pladser. Og ved solnedgang kunne de lige mødes på et hjørne og evaluere dagens gøremål og oplevelser. 

Dragør Gamle By. Foto: AmagerNyt

Derfor er historien så speciel

Dragør har den bemærkelsesværdige status at være speciel ved at være helt almindelig. Det ualmindelige er, at byen og havnen er bevaret den dag i dag. Det er den jævne danskers historie. Dem som skabte det samfund, vi i dag er glade for.

UNESCO viser en lille fin palet af Danmark

For en snes år siden var der et ønske fra den daværende borgerlige regering om at formulere en kanon omkring den danske kulturarv. Sammenhængskraften i samfundet skulle forstærkes. Det blev til en top-10 inden for områderne litteratur, film, arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, musik, scenekunst og børnekanon. UNESCO kan ses som en anden måde at udvælge på. Der er ingen enkelt bygning eller kunstnerisk manifestation, der vil kunne komme med på kulturkanonen. Men samspillet af de helt almindelige arbejdssomme borgere gør Dragør så unik en helhed, at den kan komme på verdensarvslisten. Det almindelige bliver en begivenhed. Det er da noget særligt!

Støt op om UNESCO’s udpegning af Dragør. Kom med dit høringssvar om, hvad du ser af fordele henholdsvis af ulemper ved en UNESCO-anerkendelse. Svar senest søndag den 7. marts 2021. Følg linket: Følg linket: https://sites.google.com/backscatter.dk/unesco/

Ebbe Kyrø

Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T

Medlem af Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Dragør Bevaringsnævn

Medlem af Dragør Verdensarvsråd

Formand for §17 stk.4-udvalget for Klima- og kystsikring samt havneudvikling

Seneste artikler

 

Fik du læst?