Fristranden i Dragør. Del 2

I daglig tale opdeler man ikke området nord for Dragør by i Fristranden og Nordstraden. Men vej- og husnavne minder i dag om dengang, man talte om Fristranden.

Ca. 1918. Stationsvej set mod nord. De tre store hvide villaer er nr. 33, 35 og 37. Mellem villaerne ses Fristrands Allé 6, 8 og 3. I baggrunden på Nordstranden ses “Villa Fyrbakken”, som Charles Hansen byggede. Måske har udgiveren af postkortet været i gang med datidens “Photoshop”. Villaen i nr. 31 mangler, men den ville have domineret for meget og dækket de øvrige. Manden, der er på vej til stationen, er sikkert indtegnet? (Håndkoloreret postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Af Dines Bogø

Da ”Villa Strandhøj” (omtalt i Del 1), blev opført, var der ikke mange huse i nærheden.

Naboerne

Da “Villa Strandhøj” blev opført, var der ikke mange huse i nærheden. I mange år bopæl for sognerådsformand/borgmester Holger Greisen.

Mod nord så man to huse på Nordre Dragørvej. Det var ”Strandvang” og ”Fyrbakken”. Kiggede man mod vandet, så man ”Det lille Fyrtaarn”, der var indrettet som sommerhus.

Længere mod syd på Øresunds Allé 43 og 41, kom lidt senere villaerne ”Helle” og ”Rødhætte”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Foto_01_1909-1982_Geodata-1024x725.jpg
Fristranden 1909 og 1982. Ved Nordre Tangvej ser man Dragør Nordre Batteri fra 1808, tæt ved det lille fyrtårn. På vejen, der senere kommer til at hedde Fristrands Allé, ligger 4, 6 og 8 på nordsiden og på sydsiden nr. 3. Grundene Stationsvej 31, 33, 35 og 37 ud for Grushullerne er udstykket.

Afdøde landsretssagfører Albert Christensen fra ”Villa Helle” fortalte for 30 år siden en lille historie fra det virkelige liv om Holger Greisen.

”Vi havde Øresunds alle nr. 43 som sommerhus. Fra kommunen fik jeg i september 1944 at vide, at tyskerne ville beslaglægge de villaer på Øresunds Allé, der ikke var helårsboliger. I løbet af en eftermiddag blev sommerhuset til et helårshus.

Holger Greisen fik besøg af tyske piloter, der på et tidspunkt nødlandede ud for Øresunds Alle. Greisen talte engelsk til dem, indtil hans døtre fortalte ham, at det var tyske piloter. Så var venligheden væk”.

Holger Greisen havde af Kommandanten i Københavns Lufthavn fået at vide, at Luftwaffe ville ”leje” alle de villaer på Øresunds Allé, der ikke var helårsboliger. Kommunalbestyrelsesformand Greisen skulle lave en liste med alle de sommerhuse, hvor der var vand, el og opvarmningsmulighed.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Foto_07_1939_Fristrands_Alle_via_Krak-1024x436.jpg
I Kraks Vejviser 1939 finder man vejnavnet “Fristrands Allé”.

Syd for ”Strandhøj” ser man tre villaer på det omtalte foto, nemlig ”Tako” i nr. 35 og ”Fristrand” i nr. 33. Villaen på Fristrands Allé 3 har tilsyneladende ikke haft noget husnavn?

Ikke synlig på foto ligger bl.a. ”Villa HOF” på Stationsvej, der oprindelig hed ”Kirano”. Grosserer Nikolay Willandsen, der var kommet hjem fra Syd Rhodesia, lejede sig ind i ”Kirano”, medens hans nye ”Villa Ra-ma-Tocan” blev opført i 1913.

Landbetjent Martin Arentoft boede i ”Villa Fristrand”. Han var ejendomshandler i sin fritid. Han kunne også formidle udlejning af værelser og sommerhuse.

”Villa Diana”

På Stationsvej 39 / Fristrands Allé 1A ligger en ”nyere” villa. ”Villa Diana” der først er opført i 1917. Villaen er nok mest kendt, fordi det var den villa sangeren John Mogensen købte ved årsskiftet 1976/77.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Foto_09_20190623_Fristranden_org_Kortforsyningen-1024x601.jpg
23. juni 2019. I blå cirkler ligger de villaer, der er gengivet på Jørgen Aamands ca. 100 år ældre postkort. Mellem de to blå cirkler ligger John Mogensens hvide villa. (Foto: Kortforsyningen).

Familien Mogensen fik nu tre gange så meget plads, som de tidligere havde på Jægervej.

John Mogensen nåede ikke, at få meget glæde af sin nye villa. Han døde i Dragør den 10. april 1977 og han ligger begravet på Store Magleby kirkegård sammen hustruen Ruth og datteren Minna.

Læs Del 1 om Fristrandenher

Seneste artikler

 

Fik du læst?