Skal Dragør være Danmarks vildeste kommune?

9. marts skal By- Erhvervs og Planudvalget tage stilling til, om Dragør skal være med i konkurrencen om at være Danmarks vildeste kommune, hvilket kræver et øget fokus på biodiversiteten. Dragørs natur er presset på alle fronter, mener Naturvogterne i Dragør.

Foto: Dragør Kommune

Af Pia Melander Guilbert

Den ny stiftede facebookside “Grushullernes venner” har allerede over 230 medlemmer og foreningen “Naturvogterne i Dragør” har også allerede fået meget positiv respons. Det viser ifølge stifterne, at Dragørs borgere er mere end intereressede i at øge biodiversiteten og blandt andet beskytte naturen langs Dragørs del af Amarminoen.

Derfor har Naturvogterne sendt et brev rundt til alle partiformænd i Dragør og opfordret til, at Dragør tilmelder sig konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, en konkurrence, der løber frem til 2022.

Foto: Dragør Kommune

“Det er vores store håb, at Byrådet i Dragør vil støtte op om konkurrencen, da vi mener, at vi har alle forudsætninger for at kunne vinde konkurrencen ikke mindst, hvis vi står sammen,” står der blandt andet i brevet. 

“Danmarks vildeste kommune” går ud på at skabe bedre vilkår for insekter, fugle, blomster med flere og dermed kan danne grundlag for en mere mangfoldig flora og fauna. Der er tilmeldingsfrist til konkurrencen den 25. Marts. 

Dragør kommune er allerede bi- og klimavenlig kommune. Det vil derfor være helt naturligt at følge denne indsats op med deltagelse i konkurrencen, mener Naturvogterne som også beskriver syv konkrete projektforslag:

1.     Ændret forvaltning af udvalgte vejkant-strækninger – ikke med udsåninger – men ved at slå på det rigtige tidspunkt af året og fjerne det afslåede.

2.     På andre kommunale arealer – i samarbejde med borgerne i Dragør skabe levesteder for dyr og planter – og også omdanne store slåede græspartier til vilde blomster områder.

3.     Gå i dialog med kolonihaveforeninger og grundejerforeningerne langs kysten – om hvordan man naturligt – ikke udsåninger – genskaber partier af kystoverdrev med vilde blomster i haven

4.     Dialog med Dragørs grønne foreninger om at etablere et kogræsserlaug, så mindre udvalgte områder i kommunen kan afgræsses på en klimavenlig måde og samtidig bidrage til en større biodiversitet på givende steder. Dette i samarbejde med TAMU i Dragør, som allerede har naturpleje i kommunen. 

5.     Involvere kommunens skoler til at lave temauger, hvor børnene skal arbejde med konkrete forslag til, hvordan de syntes, at Dragør kan blive mere vild. Børnene kan inddrages i både teoretiske og praktiske projekter. Måske kan de få adgang til et kommunalt område, hvor de kan få ansvaret for at omdanne det og så på sigt se og undersøge, hvordan den nye natur pibler frem?

6.     Involvere borgerne i Dragør bredt i konkurrencen via de sociale medier, så vi kan få en masse andre gode ideer på bordet.

7. Bistå Dragør kommune i Fondsansøgninger til fordel for mere vild-natur. 

Seneste artikler

 

Fik du læst?