Kystsikring med absorberende kanter

Konkurrencen om Dragør Kommunes kystsikring er afsluttet. Vinderen blev rådgiverteamet Arkitema og COWI.

Visualisering af projektet Dragør kommune

Af Pia Melander Guilbert

En naturbaseret kystsikring med absorberende kanter, der ikke bare kan stå imod, men tage imod vandet. Det er forenklet set opskriften på Dragørs fremtidige kystbeskyttelse, som rådgiverholdet Arkitema og COWI kommer til at stå bag.

Konkurrencens bedømmelsesudvalg fremhæver særligt den robusthed og tryghed, der er indbygget i forslaget fra rådgiverholdet. Det rummer blandt andet et bud på, hvordan Drager kan beskyttes mod oversvømmelser fra havet ved at anlægge et nyt forland ud for kysten. Et forland, som tilfører områdets beboere såvel beskyttelse som nye muligheder for naturoplevelser.

Visualisering af projektet Dragør Kommune

Borgmester og formand for bedømmelsesudvalget Eik Dahl Bidstrup (V) udtaler i en pressemeddelelse fra Dragør Kommune:

”Konkurrencen har givet os et rigtig godt afsæt for det videre arbejde. Vi er nået langt, og Dragørs borgere kan nu se fremtidsmulighederne udfoldet i konkrete forslag. Der er dog et stykke vej endnu, før vi står med et færdigt kystbeskyttelsesprojekt.” Han uddyber:

”Kystbeskyttelse er en kompleks disciplin, hvor rigtig mange hensyn og interesser skal balancere. Det er en opgave, vi ser frem til at løfte sammen med vinderholdet og i tæt dialog med grundejerne og Dragørs borgere i øvrigt.”

En milepæl

Han suppleres af Ebbe Kyrø (T), der er formand for det såkaldte § 17, styk 4-udvalg om Klima- og Kystsikring i Dragør Kommune:

”Det er en milepæl, vi er nået til nu. Nu har vi nogle spændende forslag at arbejde videre med. Det er forslag, som sætter perspektiv og ramme om klimaudfordringen i Dragør Kommune. Og processen har været vigtig. Vi har haft super-engagerede borgere og grundejere med i hele forløbet. De har løbende bidraget konstruktivt sammen med de kyndige fagfolk,” siger han og tilføjer:

”Samtidig er projektet bredt politisk forankret. Samlet lover det godt for fremtiden, hvor den endelige projektering skal ske i samspil med borgerne på de enkelte delstrækninger af kystlinjen.”

Dragør går foran

Teamleder for Arkitema og COWI Sanne Lovén Damgaard er både stolt og glad over udpegningen. Hun siger:

”Vi glæder os rigtig meget til at hjælpe Dragør Kommune med at komme på forkant med de store klimaudfordringer kommunen står over for, som i øvrigt er situationen for mange andre danske kystkommuner. Det er glædeligt, at Dragør går foran og har store ambitioner, fordi man her ser dette som en mulighed for samtidig også at fremvirke en positiv forandring med at skabe nye områder til naturudvikling, der på én gang kan sikre den lange kyststrækning og skabe interessante og indbydende oplevelser for borgerne. Vi tager udgangspunkt i en naturbaseret kystsikring med absorberende kanter, hvor kystlinjen ikke bare kan stå imod, men snarere kan tage imod vandet og på den måde anderkende vandet som en værdi og en naturkraft. Det tror vi, er vejen frem mod en bæredygtig kystsikring mange steder i Danmark.”

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?