Vejarbejde venter flere steder

Vi får vejarbejde flere steder, bl. a. på Kastrupvej, Kløvermarksvej og Vermlandgade

Kløvermarksvej skal have en make-up i tiden fra juni i åer til november 2022. (Foto: Finn Edvard)

Flere af byens centrale gader er nedslidte. Derfor tages der i år hul på en række projekter, hvor genopretningen sker fra facade til facade, så københavnerne på de pågældende strækninger kan få glæde af ny belægning på cykelstier, veje og fortove. I forbindelse med genopretningen fortages samtidig en række mindre forbedringer, så gangbesværede og kørestolsbrugere får nemmere ved at færdes i byen.

Der bliver vejarbejde på Kastrupvej, Kløvermarksvej og Vermlandsgade, og så skal der laves nye fortove i Leifsgade og Gulfossgade. De sidste to arbejder skal finde sted fra maj til december, mens vejarbejdet de andre steder kommer til at tage betragteligt længere tid. Alle tre steder går arbejdet i gang til juni og er først færdigt ved juletid 2022.

Øget sikkerhed

Når projekterne er gennemført, vil navnlig fodgængere og cyklister opleve en øget sikkerhed ved at færdes i byen på grund af færre huller i cykelstierne og færre knækkede fliser på fortovene. Beboerne langs de mest trafikerede veje vil også komme til at opleve mindre støj, da der her benyttes støjdæmpende asfalt i forbindelse med genopretningen.

Københavns Kommune er opmærksom på, at flere af genopretningsprojekterne kommer på et ubelejligt tidspunkt for byens forretninger, restauranter og caféer, som længe har været udfordret på grund af corona-nedlukningen.

Til gene for butikslivet

– Vi ved, at butikslivet har lidt under nedlukningen og fortsat lider. Derfor arbejder vi efter bedste evne for, at vejarbejdet er til mindst mulig gene ved løbende at være i tæt dialog med de erhvervsdrivende. Men det kan desværre ikke undgås, at vejarbejdet vil være til gene for butikslivet, siger Jane Snog, der er områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Andre dele af erhvervslivet vil dog opleve, at anlægsprojekterne forstyrrer mindre i år end normalt. Det skyldes, at trafikken på byens veje er mindre end normalt, da mange fortsat arbejder hjemmefra. Så længe det er situationen, forventer kommunen, at trafikken vil blive mindre påvirket af vejarbejdet.

Indhenter et efterslæb

Udfordringen med genopretning af fortove, cykelstier og veje er kun vokset de senere år på grund af det såkaldte anlægsloft, som har sat grænser for, hvor meget kommunerne hvert år må bruge på byggeri og anlæg. Men sidste år blev anlægsloftet suspenderet, og i år er det forhøjet med 50 procent, hvilket har givet Københavns Kommune mulighed for at indhente efterslæbet, forklarer Jane Snog.

– Flere af de vejstrækninger, vi tager hul på i år, har ventet længe på at blive genoprettet og trænger derfor i høj grad til en kærlig hånd. Vi er glade for, at det igen i år er muligt at prioritere opgaven med genopretning af vejene i Københavns Kommune, siger hun.

Det vurderes, at der samlet set skal investeres for 4,8 mia. kr. frem mod 2029 i genopretning af Københavns vejinfrastruktur, hvis efterslæbet skal indhentes.

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

Go’morgen Amager

Mandag 3. maj – solen står op klokken 05:23 og går ned 20.50. Dagen er tiltaget med 08.26 minutter. Månen er aftagende – halvmåne. Vejret: vekslende skyer og

Læs mere »