Lav et regnbed og få 2000 kroner til træer

Er du grundejere i Tårnby eller Kastrup, kan du få penge til at købe tre træer til en værdi af i alt 2000 kroner. Det kræver blot, at du laver et regnbed, der samler vand fra tag og fliser. Læs her hvordan.

Foto: Tårnby Forsyning

Af Pia Melander Guilbert

Træer i byen kan øge fordampningen af vand og bidrager til begrænsning af klimaeffekten. Det vil Tårnby Forsyning gerne fremme. Selskabet har derfor oprettet en pulje til uddeling af træer til grundejere i den fælleskloakerede del af kommunen.

Laver du et regnbed i din have, kan du få penge til at købe og plante max tre træer, der må koste højst 2000 kroner i alt. Et regnbed er en forsænkning i haven, hvor man kan opsamle regnvandet fra tage og fliser. Regnbedet opsamler og opbevarer vandet, inden det synker ned i jorden eller fordamper.

Før etableringen af regnbedet skal du indhente en nedsivningstilladelse hos Tårnby Kommune. Derudover skal regnbedet graves så stort, at det kan håndtere en såkaldt 10-års hændelse.

Er du interesseret, så kontakt landskabsarkitekt Esben Elleby Snitgaard på e-mail: ees@taarnbyforsyning.dk

Læs mere om aftalen her: https://taarnbyforsyning.dk/klima/faa-3-traeer

Og læs mere og nedbørshændelser her: https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/saadan-bruger-du-vaerktoejet

Seneste artikler

 

Fik du læst?