Kommentar: Lån til drift er mangel på rettidig omhu

Dragør Kommune foregøgler borgerne, at vi har en god økonomi. Det ha man ikke, når man optager lån til drift, skriver entreprenøren Søren Hvalsø i dette indlæg, hvor han også opfordrer politikerne tilsat blive bedre til at lytte til borgernes ønsker.

Entreprenær Søren Hvalsø. Foto AmagerNyt

Af Søren Hvalsø

Det er bemærkelsesværdigt, at et flertal af de politiske partier til stadighed har behov for at forsvare deres optagelse af lån. Når kommunen har behov for at optage lån til drift, er det udtryk for, at man ikke har handlet med rettidig omhu. Langt de fleste større danske virksomheder er kommet godt igennem krisen, netop fordi de har sikret, at de har en buffer i deres økonomi, så de kan modstå eventuelle kriser, og her er Corona et godt eksempel. Men udover Corona anvender Dragørs politikere øgede omkostninger til ældrepleje og udgifter til fastfrysning af ejendomsskatter som undskyldning.

Det er alt sammen udgifter I burde kende til og beregne, hver gang I laver budgetter ud fra sammensætningen af borgernes alder og behov. I anvender også svømmehallen som et argument – at det blev dyrere, end I havde forudset. Man må gå ud fra, at kommunen havde fået en fast pris på ombygningen, og det er helt normalt, at man afsætter mellem 5 -10 % til uforudsete udgifter. Så kort og godt: Når en kommune eller virksom virksomhed har behov for at optage lån, er det udtryk for økonomisk dårlig styring.

Så skån os for jeres tilbagevendende undskyldninger vedrørende økonomien, og lad være med at foregøgle os, at vi har en sund økonomi. Det har man ikke, når det er nødvendigt at optage lån.

Værft-grunden

Et flertal af politikerne har fornyligt accepteret at overtage den gamle værftsgrund, som den er og forefindes, inklusiv en potentiel forurening. En omkostning, som meget vel kan løbe op i mellem 5 og 10 millioner. Det er uforståeligt, at man tillader sig at bruge borgernes penge på en sådan beslutning, specielt når vi ved, at kommunen har en anstrengt økonomi og til stadighed er nødt til at skære i omkostningerne til velfærd. Der er her tale om en gave til en privat virksomhed, og det kan vel næppe være kommunens opgave. Hvis det er tilfældet, tror jeg, der kunne være mange andre virksomheder, som kunne have brug for en håndsrækning.

Skin-demokrati?

Vi har to store udfordringer i Dragør, hvor kommunen har bedt borgerne om tilbagemeldinger. Absolut et positivt tiltag, men hvis politikerne ikke har tænkt sig at rette sig efter borgernes tilbagemeldinger, så er det jo rent skin-demokrati og valgflæsk. På Nord er der en massiv modstand mod det foreslående dige-projekt, hvilket er tilkendegivet overfor politikerne af flere omgange. Alligevel anbefaler kommunens bedømmelsesudvalg i deres seneste tilbagemelding med overskriften ”Anbefalinger til det videre arbejde” en generel opbakning til det valgte forslag. Også Søvang har deres egne ønsker, og man kan frygte, at heller ikke de bliver hørt.

UNESCO-høringen

Man kan frygte at det samme sker her. Politikerne hører hvad borgerne mener, men gør, som de finder rigtigt selv. Jeg går ud fra, at kommunen kommer med en tilbagemelding og en dokumentation på den undersøgelse, de har sat i gang. Så alle kan få indblik i, hvor mange der stemte for, og hvor mange der stemte imod, og at det alene vil være afstemningen, der danner grundlag for beslutningen.

Jeg læste fornyligt en sjov udtalelse fra en ældre herre, som jeg selv. Han påpeger, at politik og nudisme deler det samme fundamentale problem, nemlig at begge tiltrækker de forkerte mennesker. Det skal siges, at dette formentlig var møntet på Christiansborg politikerne, hvoraf mange kun har en akademisk uddannelse og aldrig har været ude på arbejdsmarkedet. Om vi også kan se tendenser i lokal politik på det samme, vil jeg overlade den enkelte om at vurdere.

Seneste artikler

 

Fik du læst?