Mindre samarbejde mellem Dragør og Tårnby

Staten har givet Dragør og Tårnby Kommune dispensation fra kravet om for pligtende kommunalt samarbejde på tre områder. Dispensationen gælder fra 1. september og betyder, at Dragør Kommune varetager flere opgaver over for egne borgere.

Luftfoto Dragør. AmagerNyts arkiv

Af Pia Melander Guilbert

Siden 2007 har Dragør og Tårnby Kommuner været forpligtet til at indgå formelt kommunalt samarbejde på en række områder inden for blandt andet miljø, socialområdet, genoptræning og specialundervisning. I forbindelse med den nationale udligningsreform sidste år lagde aftalepartierne  op til, at Dragør Kommune burde løses fra kravet om forpligtende kommunalt samarbejde, og at regeringen skulle undersøge, i hvilket omfang det ville være fagligt forsvarligt.

De to kommuner har efterfølgende aftalt, hvilke områder de ønskede at fortsætte samarbejdet på, og nu er der givet dispensation på tre områder, skriver Dragør kommune i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Konkret handler det om opgaver inden for:

  1. genoptræning og socialpædagogisk støtte
  2. det sociale område (rådgivning om hjælpemidler og forbrugsgoder, ledsagelsefor voksne samt sager om boligindretning og om hjælpemidler, forbrugsgoder

    og støtte til bil)

  3. specialundervisning for børn og voksne.

”Det glæder mig, at der er kommet en afklaring, og at staten vurderer, at det er fuldt ud forsvarligt, at vi tager os af disse opgaver selv,” udtaler Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup og fortsætter:

”Jeg ser frem til, at vi kan etablere bedre rammer for at skabe helhed og sammenhæng for vores borgere.”

Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup (V)

Ud over de pågældende områder, har Dragør også fået mulighed for selv at overtage opgaven med at bekæmpe rotter. Den mulighed er opstået på initiativ af Tårnby Kommune og medfører et selvstændigt forløb i dialog kommunerne imellem og en endelig politisk beslutning.

Med dispensationen følger en række vilkår, som Indenrigsministeriet har stillet. Dragør Kommune går nu i gang med at forberede sig på situationen, som blandt andet indebærer en såkaldt virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Tårnby til Dragør Kommune. Desuden skal politikerne tage stilling til kvalitetsstandarder og afledte økonomiske konsekvenser, skriver Dragør Kommune i pressemeddelelsen.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?