Et moderne og bæredygtigt Tårnby Torv

Butikker, hotel, café, specialforretninger og boliger, herunder almennyttige boliger. Det er Tårnby Kommunes planer for et nyt og flot centerområde på Tårnby Torv med bæredygtige løsninger. Etableringen af det nye område vil påvirke infrastrukturen i området blandt andet betyde en ny svingbane i vejkrydset på Englandsvej.

Tegning Tårnby Kommune

Af Pia Melander Guilbert 

Tårnby Kommune vil gerne gå forrest, når det kommer til grønne værdier, derfor rummer planerne for det nye center ved Tårnby Torv også en række bæredygtige løsninger med og åbner op for et nyt Tårnby Torv med boliger, attraktive opholdssteder og gode muligheder for handel.

Projektet kræver en række ændringer i infrastrukturen og er i øjeblikket i offentlig høring. 5. maj inviterer kommunen derfor til virtuelt borger-informationsmøde, hvor Tårnbys borgere kan høre mere om høringen, ogbygherren AP pension viser skitser og fortæller om den konkrete plan.

Læs mere om mødet her https://www.taarnby.dk/nyheder/2021/informationsmode-om-lokalplan-143/

Seneste artikler

 

Fik du læst?