Antallet af Metro-passagerere dykkede markant

Også i Metroselskabet blev 2020 et år, der var præget af corona-situationen. Trods restriktioner og nedlukning har året dog budt på fortsat metrodrift bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen er netop genudpeget til at stå i spidsen for selskabets aktiviteter frem til 2025.  

Metrotog på højbane mellem DR Byen og Islands Brygge. (Foto: Büro Jantzen / Metroselskabet)

Metroselskabet har fremlagt årsregnskabet for 2020 på et interessentskabsmøde med ejerkredsen, der består af Transportministeriet samt Frederiksberg og Københavns kommuner. Ejerne godkendte årsregnskabet og har desuden enstemmigt besluttet at udpege selskabets nuværende bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen, for en ny periode frem til 2025.

”Jeg er meget glad for den tillid, som ejerne har vist mig og for at kunne fortsætte arbejdet med at lede Metroselskabet godt igennem effekterne af corona-situationen. Vi skal også i de kommende år sørge for trygge rammer, en stabil metrodrift og den bedst mulige rejseoplevelse for passagererne. Samtidig skal produktionen holdes oppe på anlægsprojekterne, så vi kan lykkes med at give borgerne i hovedstadens mere metro og endnu bedre muligheder for at komme nemt og hurtigt rundt i byen”, siger Jørn Neergaard Larsen.

Markant færre passagerere 

I 2020 påvirkede corona-situationen og de medfølgende restriktioner Metroen og særligt passagertallet, der dykkede markant. Trods faldende passagertal lykkedes det imidlertid selskabet at sikre en effektiv og pålidelig metrodrift til de passagerer, der havde brug for det, mens der også blev sørget for fremdrift på anlægsprojekterne.

 Årets resultat før af- og nedskrivninger udgør for 2020 et overskud på 524 mio. kr., hvilket er på niveau med det forventede, da Metroselskabet er blevet kompenseret af staten for de økonomiske tab i den kollektive trafik som følge af COVID-19 pandemien.

Mange udfordringer i 2020 

”2020 har været et år med mange udfordringer og usikkerhed. Men det har også været et godt år, fordi Metroselskabet er kommet i mål med vigtige milepæle på anlægsprojekterne. Den nye metrolinje M4 Nordhavn åbnede i slutningen af marts, og det lykkedes at holde produktionen oppe på byggepladserne. Samtidig har selskabet sikret en tilfredsstillende metrodrift, hvor alle myndighedskrav har været opfyldt, og hvor passagererne kunne føle sig trygge”, siger Jørn Neergaard Larsen.

64 mio. passagerere 

Efter Cityringens åbning i september 2019 var der ellers store forventninger til Metroens samlede passagertal for 2020, der oprindeligt var estimeret til 121 millioner passagerer. Men som en konsekvens af corona-situationen og de restriktioner, der har været pålagt Metroen og Metroens kunder, endte tallet på knap halvdelen af det forventede.

Jørn Neergaard Larsen. (Foto: Bax Lindhardt / Metroselskabet.)

”Passagertallet for 2020 landede på knap 64 millioner, hvilket er væsentligt under det forventede. Det er dog stadig rigtig mange mennesker, som har haft brug for Metroen, og Metroselskabet og driftsoperatøren har derfor haft fokus på at sikre alle en tryg rejseoplevelse. Samtidig er det lykkedes at holde en høj driftsstabilitet på over 98 pct. på alle metrolinjer, og kundetilfredsheden ligger også fortsat på et meget højt niveau”, siger Jørn Neergaard Larsen.

På Metroselskabets anlægsprojekter er der i 2020 opnået en række vigtige milepæle: I slutningen af marts åbnede M4 Nordhavn, og på M4 Sydhavn er det lykkedes at holde produktionen oppe. Egne testfaciliteter har bl.a. sørget for, at medarbejderne på byggepladserne løbende er blevet testet for at forhindre smittespredning.

2020 blev også året, hvor Metroselskabet færdiggjorde en forundersøgelse af metrobetjening af den nye ø Lynetteholm, som var bestilt af selskabets ejere.

Seneste artikler

 

Fik du læst?