Skybrudssikring i Travbaneparken

Det er et par dage siden, at der har været travbane i Travbaneparken, men parken der ligger sammen med Travbanehallen og Amagerhallen bruges stadig til sport. Her dyrkes alt fra fodbold, badminton, bordtennis til basketball. Nu skal parken i Tårnby skybrudssikres. 

Travbaneparken i Tårnby skal skybrudssikres. Arkivfoto

Arbejdet med skybrudssikring foregår fra maj til oktober og er et større projekt om regnvandshåndtering.

Anlægget skal opsamle regnvand ved kraftigt regnvejr og skybrud, så risikoen for oversvømmelser nedsættes. Det vil også nedsætte risikoen for, at kloakkerne ikke kan følge med, og spildevand stiger op i kældre og på veje.

stoppested flyttes

Der etableres byggeplads på den sydligste parkeringsplads ved Amagerhallen. Det betyder, at stoppestedet for busrute 34 flyttes fra maj til oktober.

Kort om projektet

Vandet skal samles fra tage og større belægningsoverflader i Travbaneparken og renses. Derefter skal vandet bruges til at vande boldbaner sammen med rent skyllevand fra Tårnby Vandværk. På den måde udnyttes det overskydende vand. Samtidig anlægges en lille sø i Travbaneparken og grøfter med varierende beplantning til glæde for sommerfugle og andre vilde insekter.
Projektet er et samarbejde mellem Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning og Niras.

Seneste artikler

 

Fik du læst?