Tanker omkring ombygningen af havnen i Dragør

DEBAT: Søren Hvalsø, Hvalsø Holding A/S, skriver om ombygningen af havnen i Dragør:

Søren Hvalsø deltager i debatten omkring ombygningen af havnen i Dragør. (Fotos: Finn Edvard)

 

Kommunen har nu endelig besluttet sig for at igangsætte første fase af ombygningen af havnen. Til det har man afsat 30 millioner, og en væsentlig del af disse har man skaffet ved at optage lån.

Om det er fornuftigt eller ej, er der naturligvis forskellige meninger om, men som jeg ser det, kan det være en god idé, hvis man vel at mærke har en forretningsplan, der viser, at ombygningen skaber så mange indtægter, at man kan servicere et sådant lån på relativ kort sigt, og på længere sigt vil være med til at give en større økonomisk indtægt til havnen.

Alle indtægter fra havnen bør bruges på havnen og ikke til alt muligt andet.

Gode råd

I forbindelse med påbegyndelsen af arbejdet har man kontakte et konsulentfirma i havnebyggeri for at få nogle råd om, hvorledes dette teknisk skal udføres. Dette kan grundlæggende være en god idé, da de undersøgelser, Tænketanken foretog for efterhånden mange år siden, måske ikke længere er up-to-date.

(Debatindlægget fortsættes under billedet)

Men at kommunen samtidig beder rådgivningsfirmaet, om at komme med forslag til moleændringer er for mig helt uforståeligt. De er kommet med tre forskellige forslag, hvor kun det billigste kan udføres for de afsatte midler. Det billigste projekt vil direkte være ødelæggende for den kommende udvikling, det vil skabe ganske få indtægter og strider helt med helhedsplanen for havnens udvikling.

Eksperterne

Da Tænketanken i sin tid fremlagde sin løsning for en totalt ombygning af havnen, var det på baggrund af en række eksperters rådgivning om, hvorledes molerne skulle udformes for at give en maximal beskyttelse af havnen. Her var rådgiverne på ingen måde i tvivl om, at man kun skulle have én indsejling, samt at Nordre og Søndre Mole skulle forlænges og ændres, så de beskyttede indsejlingen mod bølgepåvirkning.

Èn indsejling

Ved at lave én indsejling i stedet for tre kan man reducere de mange omkostninger, vi har årligt på at uddybe de tre render samt tilsanding af havnen. Tænketankens rådgivere fandt ikke noget grundlag for tætning af Øst Molen, men hvis det er rigtigt, at denne er utæt, så er en gammelkendt løsning, at man hælder beton blandet med den sand, man graver op, ned imellem stenene. På den måde bliver molen tætnet hele vejen til bunden. Det er både billigere og smukkere. Spunsvægge hører til i industrihavne.

200 nye bådpladser

Tænketankens forslag medførte også, at man kunne oprette ca. 200 nye bådpladser herunder en del store pladser, og man bevarede en del af færgehavnen til store sejlskibe såsom Georg Stage og lignende. En havneplads koster i snit kr. 15.000,- om året, og med ekstra 200 pladser ville det kunne give en årlig indtægt på tre millioner. Altså en indtægt der svarer til udgiften i en periode på 10 år.

Tæt ved 200 mio. kr.

Hvis man havde gjort det for 17 år siden, så havde vi næsten haft de 60 millioner, som man nu skal bruge kun til første fase. Tænketanken fik i sin tid et estimat fra en entreprenør, der anslog en pris for at lave hele havnen totalt færdig på mellem 75 og 100 millioner, og i dag skal vi nok forvente, at havnen totalt set kommer til at koste tæt på 200 millioner, inden den er helt færdig, hvis man fastholder Tænketankens forslag.

Break-water

Det nye forslag fra rådgiverne er at fastholde tre indsejlinger, og uden ændring af molerne er man nødt til at bygge en break-water foran havneindsejlingen til færgehavnen. Det betyder igen, at der skal laves to indsejlinger rundt om denne break-water, så totalt set en meget dyr løsning, som kun beskytter den ene indsejling og stadig giver store udgifter til uddybning gennem årene.

Ruster op

Øst Molen samt gennemgravningen af færgehavnen og den nye havn vil man løse ved at sætte en spunsvæg ned. En sådan væg ruster op i løbet af en årrække, med mindre man til stadighed sætter nye zinkanoder på, så der vil være et betragteligt beløb til omkostninger til dette hvert år.

Grim løsning

En dyr, dårlig og grim løsning set med mine øjne. Og måske er det slet ikke nødvendigt. Rådgivernes forslag giver kun ca. 60 nye bådpladser ved den dyre løsning, og meget få ved den løsning vi har råd til. Man foreslår også, at man på sandtangen etablerer en oplagsplads til både, hvilket jo er en god idé. Men vi ved jo også, at en sådan plads lynhurtigt ender som parkeringsplads, da der jo stadig er stor mangel på dette. Havnen skal udvikle sig i maritim retning og ikke ende som en parkeringsplads.

Kystsikre havnen

En anden fordel ved kun én indsejling er, at det bliver væsentligt nemmere at kystsikre havnen. Man kan jo se, at alle de store havne som Skagen og Marstal netop kun har én indsejling. Formentlig fordi man her har fundet ud af, at det er den rigtige og billigste løsning. Rådgivningsfirmaets forslag med spunsvæg og break-water tager næsten halvdelen af budgettet, og er efter min mening unødvendig og som sagt direkte ødelæggende for helhedsplanen.

(Debatindlægget fortsættes under billedet)

Så kære politikere; Hold nu fast i Tænketankens projekt. Det er det projekt, der danner grudlag for lokalplanen, og det er det projekt over 70% af borgerne stemte for i sin tid.

Mere sejlerturisme

Hvis vi ønsker mere turisme, hvad er så mere naturligt, end at vi forsøger at tiltrække sejlerturisme? Disse turister betaler dyrt for at ligge i vores havn, de bliver her typisk to-tre dage, de handler i byen og bruger vores restaurationer, de sætter pris på det miljø, Dragør kan tilbyde, og frem for alt har de ikke brug for bilparkering.

Skaf parkering

Jeg tror, det er klart for enhver, at et flertal af vores politikere traf deres beslutninger på et utilstrækkeligt oplyst grundlag, da de gav grønt lys til, at arbejdsgruppen bag UNESCO kunne igangsætte deres arbejde. Det er først nu gået op for politikerne, at man skal have undersøgt en række ting, før man kan tage den endelige beslutning. Der skal skaffes parkering til biler og busser, hvis vi skal UNESCO- certificeres.

Parkeringsafgift

Et forslag fra Liste T om at lave en parkeringskælder under den gamle by, tvivler jeg på, overhovedet kan lade sig gøre, og hvis det kan, bliver det Danmarks dyreste parkeringskælder. Vi har et stort græsareal foran den nye havn, og det ville være naturligt at lave en parkeringskælder under dette. Men først og fremmest skal en sådan komme borgerne i den gamle by til gode, og så skal der opkræves parkeringsafgift på resten af pladserne i parkeringskælderen. Parkeringsafgiften kunne man allerede starte med i dag gældende for alle dem, der ikke har bopæl i byen. Det ville give en klækkelig indtægt og dermed supplere indtægtssiden.

Turist-strategi

Man har nu også indset at man må lave en turiststrategi, men skal det være en strategi, hvor vi er UNESCO- certificeret eller uden UNESCO? Det må man jo først og fremmest have afklaret, da der vil være tale om to vidt forskellige strategier.

Forhastede beslutninger

Vi træffer alle en gang i mellem forhastede beslutninger, og det gælder naturligvis også politikerne. Men det vigtige er, at når man opdager, at man har truffet en forkert beslutning, så omgør man den, og det synes jeg ærlig talt, at de partier, som har anbefalet UNESCO, skulle gøre og dermed respektere, at et flertal af byens borgere ikke ønsker denne form for turisme.

Kommunevalget

Hvis man stadig er i tvivl om, hvad borgerne vil, kan vi jo passende stemme om det sammen med kommunevalget. Da værftet skulle have nye faciliteter og det blev klart for Tænketanken, hvad der var ansøgt om at bygge, protesterede vi voldsomt. Vi kom med ændringsforslag og gjorde opmærksom på, at et sådant byggeri ville være ødelæggende for havnen, og at det efter vores mening var i strid med lokalplanen og intentionen med denne. Men alligevel besluttede man i kommunen af acceptere byggeriet. Jeg tror, at alle i dag kan se, at dette var en fejl.

Levet op til løfte

Jeg mener grundlæggende, at kommunalbestyrelsen har levet op til sit løfte om at inddrage borgerne. Det gælder Engvejs-arealet, havnen, den gamle værftsgrund, kystbeskyttelses projekterne mv. Men hvis man ikke har tænkt sig at rette sig efter de inputs, man får, så er der ærlig talt ingen grund til at spørge borgerne, et skaber blot unødige stridigheder.

Kommentarer til dette indlæg er velkomne men vil ikke blive besvaret, da jeg ikke er på Facebook.

Seneste artikler

 

Fik du læst?