Kom og hils på dine summende naboer

Lions Dragør inviterer beboerne i Søvang i Dragør til at komme komme ud i blomsterengen og se på bierne og bistaderne mandag  21. juni og tirsdag  22. juni.

Skoleelever i Dragør lærer mere om bierne…

 

Af Lene Dam Jørgensen

 

Vi kan ikke undvære bierne, og nu er der mulighed for at lære mere om de små, summende væsener. Det er Lions i Dragør, der vil informere beboerne omkring Søvang, der er naboer til en række bistader.

Flere skoleelever har allerede været på besøg, og det sidste hold er på vej. Bier og bistader er en del af undervisningen i 6. klasse i Dragør.

 Lions Dragør synes nu tiden er kommet til biernes naboer i Søvang får mulighed for at komme og høre mere om det barske, men fascinerende liv, der leves i bistaderne, og inviterer derfor til introduktionsaften mandag 21. juni og tirsdag 22. juni kl. 18.30. Arrangementet vil finde sted ved bistaderne, som er opstillet ved blomsterengen på Søvej. Længst væk fra Sølyst og boldbanerne ned mod vandet.

Flere skoler på besøg

Her i juni har der allerede været flere elever på besøg og det sidste hold er på vej. 6A og 6B fra Dragør Skole og 6D fra Nordstandsskolen har været på besøg. Alle 6. klasserne i Dragør vil komme på besøg ved bistaderne og fra den daglige bi-passer komme til at opleve og høre om det hele.

Der er anskaffet bidragter, så eleverne kan komme helt tæt på bierne. Dragterne er sponsorereret af Lions Dragør.

 Blomsterengen Søvang

Da blomsterengen i Søvang blev etableret i sin tid besluttede Lions Dragør at gå med i kampen for biodiversitet. De kontaktede derfor den nuværende borgmester Helle Barth, der var initiativtager til blomsterengen, og Jesper Johnsen, som er Amager Biavlerforenings formand. Samarbejdet med dem og repræsentanter for Lions Dragør førte til, at der i juni 2020 kunne opstilles bistader og bifamilier, som Lions Dragør sponsorerede.

Skolelever undervises

Bierne og bistaderne er en del af undervisningen i 6. klasse i Dragør. Det øgede fokus på biodiversitet blev dengang udmøntet i en naturfagsstrategi for folkeskolerne i Dragør. Et af formålene bag bistaderne var at involvere kommunens skoleelever, så de får større forståelse for naturen og biodiversiteten.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Det er spændende at følge en biavler i arbejde.

Lions Dragør tog kontakt til det naturfaglige netværk på skolerne i Dragør. I et tæt samarbejde med naturfagskoordinatoren har Lions Club Dragør aftalt, hvordan de opstillede bistader kan bruges i forbindelse med undervisningen.

Planer om at opstille bi/insekthotel

For at kunne fremme biodiversiteten i Dragør Kommune endnu mere har Lions Dragør planer om at opstille bi/insekthotel i forbindelse med de opstillede bistader. Formålet er at sætte fokus på at hjælpe den vilde natur. I øjeblikket arbejder man på at finde ud af, hvordan dette bi/insekthotel kan etableres, så det bliver en del af undervisningen i 6. klasse på skolerne i Dragør.

Introduktionsaften med tilmelding

Der kan højst være 20 med ad gangen, så Lions Dragør beder derfor om, at man tilmelder sig ved at skrive til dragoer@lions.dk.

(Artiklen fortsættes under billedet)

I mailen skal der også stå, hvor mange der skal tilmeldes og hvilken aften man ønsker at deltage. Det vil være ”først-til-møllet, men skulle der være behov og interesse for det, så vil der komme flere besøgstider.

Lions Dragør er en del af verdens største private humanitære hjælpeorganisation Lions Club International. Organisationen vil i de kommende år have miljø som et af sine fokusområder. Derfor vil Lions Dragør i den kommende tid have stor fokus på miljø og biodiversitet, og der vil være forskellige andre  tiltag i Dragør Kommune.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?