Borgmester utilfreds: Byggeriet på Fælleden fortsætter

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er stærkt utilfreds med, at byggeprojektet på Amager Fælled fortsætter på trods af, at flere klagenævn har forlangt det stoppet.  

Borgmester vil ikke have byggeri på Amager Fælled

 

Selvom både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har krævet byggeprojektet Amager Fælled Kvarter stoppet, indtil der er klarhed over, om projektet kan have konsekvenser for stor vandsalamander, har udviklingsselskabet valgt at fortsætte arbejdet, blandt andet med nedrivning af et tidligere vandrehjem på grunden.

Indtil nu har meldingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen lydt, at man ikke længere har kompetence til at føre tilsyn og dermed stoppe det igangværende arbejde – men den vurdering vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu udfordre:  

Vildt frustreret

“Jeg er vildt frustreret over, at arbejdet ikke er stoppet og vil selvfølgelig undersøge alle de muligheder, der er. Vi har fået en vurdering fra ét advokatfirma, som altså ikke mener, at forvaltningen kan standse byggeriet, men nu vil jeg stille et medlemsforslag om, at vi får en second opinion fra et andet firma, for vi skal stå på et helt sikkert grundlag, hvis vi bare skal lade stå til i så vigtig en sag som denne. Det håber jeg, at mine kolleger i udvalget vil bakke op om”, siger Ninna Hedeager Olsen. 

Kritik fra eksperter

Den juridiske vurdering fra kommunens eksterne advokater er også blevet kritiseret af flere førende eksperter, som er uenige i, at Københavns Kommune ikke kan blande sig. Nu vil Ninna Hedeager Olsen invitere eksperterne til et møde, i håbet om at de kan hjælpe forvaltningen med at finde en hjemmel til at standse byggeriet. Derudover er der faldet kritik af, at de eksterne advokater alene har forholdt sig til afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og ikke den fra Planklagenævnet – og det vil borgmesteren nu også have lavet om på:  

Modstandere af byggeri

“I Enhedslisten har vi fra starten været imod, at der skulle bygges på fælleden i det hele taget. Nu har to klagenævn forlangt byggeriet standset, fordi det er en mulig trussel mod beskyttet natur, og derfor er det jo virkelig svært både for os og for den almindelige københavner at forstå, hvorfor i alverden byggeriet så alligevel fortsætter. Derfor vil jeg nu bede forvaltningen om at få den juridiske rådgiver til også at forholde sig til, om der i afgørelsen fra Planklagenævnet er noget, som fordrer, at vi som kommune går ind og sikrer, at arbejdet indstilles, indtil det juridiske grundlag og konsekvenserne for naturen er endeligt afklaret”, siger Ninna Hedeager Olsen.  

Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært orienteringsmøde om sagen i Teknik- og Miljøudvalget snarest. 

Seneste artikler

 

Fik du læst?