Dragør varetager nu flere opgaver for egne borgere

Dragør Kommune vil varetage flere opgaver over for egne borgere fra 1. september. Samarbejdet mellem kommunerne fortsætter, men dragørborgerne skal på flere områder kontakte Dragør Kommune og ikke mere Tårnby Kommune.

Borgmester Helle Barth – Dragør overtager flere opgaver

 

Af Lene Dam Jørgensen

Dragør Kommune vil varetage flere opgaver over fra egne borgere fra 1. september. Dragør og Tårnby Kommuner har på flere områder et forpligtende kommunalt samarbejde, hvor Tårnby Kommune løser opgaver for Dragør. Det vil Tårnby også gøre i fremtiden, men på flere områder har staten godkendt de to kommuners ønske om, at Dragør selv varetager opgaverne over for egne borgere.

Helhed og sammenhæng

”Vi vil fortsætte det gode og konstruktive samarbejde med Tårnby Kommune, som løser flere vigtige opgaver på vores vegne. Samtidig er jeg også meget tilfreds med, at vi nu er så langt i forberedelserne, at vi kan hjemtage de udvalgte opgaver fra vores nabo,”siger borgmester Helle Barth og uddyber:

”Vores ambition er at sikre bedre rammer for at skabe helhed og sammenhæng for borgerne – både børn og voksne.”

De udvalgte opgaver er inden for vedligeholdende træning og genoptræning, hjælpemidler, socialområdet for voksne og specialundervisning samt Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning –  daglig tale PPR.

”For eksempel med PPR er ønsket at styrke mulighederne for tværgående indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet,” siger borgmesteren.

Overdragelse af sager

Tårnby Kommune sørger for at overdrage borgernes sager til Dragør pr. den 1. september 2021. Det vil sige, at borgerne herefter ikke længere skal kontakte Tårnby.

”I de tilfælde, at borgerne får en ny sagsbehandler, vil de få direkte besked, om hvem de fremover skal kontakte, ” forklarer borgmesteren og pointerer:

”Derudover ændres der ikke ved den igangværende indsats som følge af, at opgaverne hjemtages fra Tårnby til Dragør Kommune. ”

For Dragørborgere, som ikke tidligere har haft brug for hjælp af kommunen, for eksempel i forhold til genoptræning, skal nu kontakte Dragør Kommune. Hvis det handler om en ansøgning om hjælpemidler skal de søge via borger.dk.

Nye medarbejdere

Med opgaverne følger også en gruppe medarbejdere fra Tårnby Kommune til Dragør. ”De får nu en ny arbejdsgiver, og vi glæder os rigtig meget til at byde dem alle velkommen! Det betyder omvendt også, at borgerne i langt de fleste tilfælde vil møde et kendt ansigt,” slutter borgmesteren.

Konkret placeres opgaverne i tre centre som er Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering under centerchef, Center for Politik, Service og Social og Center for Børn, Skole og Kultur.

Kommunalt samarbejde

Kravet om forpligtende kommunalt samarbejde blev i sin tid indført i forbindelse med kommunalreformen fra 2007 og begrundet med Dragør Kommunes relative lille størrelse målt på indbyggertal.

Indenrigsministeriet har sammen med de relevante fagministerier vurderet, at det er fagligt forsvarligt, at Dragør Kommune selv varetager de udvalgte opgaver.

På genoptræningsområdet gælder det vedligeholdende træning og genoptræning efter tab af færdigheder. Det vil sige vedligeholdende træning og genoptræning til borgere, som har oplevet et nyligt funktionstab uden forudgående hospitalsindlæggelse.

På hjælpemiddelområdet gælder det kropsbårne hjælpemidler som for eksempel støttestrømper, genbrugshjælpemidler, som f.eks rollatorer, og støtte til en handicapbil.

På socialområdet for voksne gælder det særligt opgaver for eksempel støtte og rådgivning til personer, der har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

På området for specialundervisning gælder det visitation af elever til specialundervisning uden for kommunen. Desuden får Dragør Kommune også opgaven med at servicere familier, dagtilbud og skoler med Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR).

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?