Ledigheden i Dragør falder

Der er grund til en vis optimisme, for ledigheden er faldet siden februar måned, hvor antallet af arbejdsløse Dragør-borgere under coronakrisen stod på sit højeste.

Borgmester Helle Barth – det går den rigtige vej

 

De seneste tal fra juli ligger ledigheden i Dragør på 3,4 procent, hvilket er lidt under ledighedsniveauet i juli 2020. Ledigheden er samtidig faldet med cirka 23 procent siden februar måned i år, og det vidner om, at det går den rigtige vej for beskæftigelsen.

Der er dog stadig et stykke vej ned til ledighedsprocenten på godt 2,5 procent, som var det niveau, der var inden corona ramte Danmark.

Borgmester Helle Barth glæder sig over de nye tal for ledigheden i kommunen og siger:

”Det er dog ikke tid at hvile på laurbærerne. Der er stadig flere mennesker og familier ramt af ledighed i Dragør end før coronakrisen. Og det er ulykkeligt for den enkelte, dybt problematisk for de virksomheder, som mangler gode medarbejdere, og dyrt for kommunekassen.”

Kontakt med ledige

Hun fremhæver: ”Der skal derfor stadig være et skarpt fokus på, at virksomheder og institutioner, som mangler arbejdskraft, kommer i kontakt med de ledige og omvendt.”

Det er Tårnby Kommune, som løser opgaverne på beskæftigelsesområdet for Dragør Kommune. Tårnby-Dragør Jobcenter har da også tidligt i coronaforløbet intensiveret indsatsen, blandt andet ved i en periode at have et fremskudt jobcenter i Københavns Lufthavn.

Viden og indsats 

Nicolaj Bertel Riber, som er formand for Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget fortæller, at det handler om, at hjælp, viden og indsats er tilgængelig så tidligt som muligt for de, som er og bliver ledige.

Ligesom borgmesteren glæder han sig over de faldende ledighedstal.

”Vi ser og hører dagligt flyvemaskinerne lande og lette i Kastrup igen. Selv om vi under coronanedlukningen har nydt stilheden med flyvemaskiner på landjorden – er det alligevel godt, at der er kommet gang i Københavns Lufthavn igen,” siger Nicolaj Bertel Riber og fortsætter:

”Det giver nemlig grund til en vis optimisme for, at ledighedstallene kan falde yderligere i den kommende tid.”

Som nabo til lufthavnen er Dragør meget afhængig af lufthavnen, og coronakrisen har fortsat stor indflydelse med rejse- og lufthavnsbranchen. På den måde er beskæftigelsessituationen i Dragør også afhængig af, hvad som sker globalt set.

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?