Vi har brug for nye trafikløsninger på Amager

DEBAT: Pladsen er en af vore største udfordringer i København – der er ikke plads nok til at opfylde alle vore ønsker, og der er intet enkelt svar på det, skriver  Andreas Petersen og Lasse Vogel Andersen, kandidater til kommunalvalget for Det konervative Folkeparti og medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg

Det kræver smartere løsninger, hvis vi skal have det byrum, vi ønsker, skriver Andreas Petersen og Lasse Vogel Andersen i dette debatindlæg.

Af Andreas Petersen og Lasse Vogel Andersen

 

Smartere løsninger kunne give plads til både de grønne byrum vi ønsker, og plads til dem, der har brug for en bil for at få hverdagen
til at hænge sammen.

Islands Brygge ligger mellem Havneparken og Amager Fælled – to grønne områder. Vi støtter fuldt ud tankerne om at skabe en grøn korridor med træer, buske og en stiforbindelse gennem Kigkurren. Dette vil givetvis betyde mindre plads til parkering. Men ved at flytte parkeringen under jorden eller i et p-hus, bliver der plads både til et grønt byrum, en sti for fodgængere og cyklister samt nødvendig parkering.

Andreas Petersen.

Tilsvarende skæmmes Ørestad i dag af en motorvej, der klipper bydelen i to. Motorvejen er nødvendig for mange bilister, men giver vejstøj og gener for dens naboer. Ved at overdække motorvejen i Ørestad skabes plads til et byrum med boliger, erhverv og måske en park. Samtidig reduceres vejstøj og lokal luftforurening.

Lasse Vogel

I andre kommuner som eksempelvis Høje-Taastrup undersøger man lige nu om en let overdækning af motorvej kan kombineres med solceller. Det er værd at undersøge om dette kunne gælde for eksempel Øresundsmotorvejen. Dermed fjerner vi vejstøj uden at reducere fremkommelighed, og vi får mere grøn energi uden at plastre naturen til med solceller.

Vi har kort sagt brug for flere af den slags innovative løsninger på Amager, som giver gensidige fordele og bedre udnytter vor sparsomme plads.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?