Lufthavnen: Ingen planer om dobbelt kapacitet

I tirsdags skulle der have været vælgermøde om Københavns Lufthavn i Kastrup. Det blev aflyst som følge af høje smittetal, så derfor benytter lufthavnen lejligheden her til at nuancere et par af de påstande, som er i omløb op til kommunalvalget.

Lufthavnen skal ikke udvides til dobbelt kapacitet.

 

Københavns Lufthavn i Kastrup skal ikke udvides til dobbelt kapacitet. Det oplyser lufthavnen til Amagernyt.dk.

“En central påstand er, at CPH vil udvide lufthavnen og fordoble antallet af passagerer. Faktum er dog, at CPH er forpligtet til at sikre kapacitet til det antal passagerer, som kommer hertil”, oplyser lufthavnen og fortsætter:

“Før krisen stod passagererne allerede tæt i terminalerne. Når passagererne formentlig er tilbage om få år, vil vi igen opleve, at pladsen er trang i lufthavnen. Derfor ombygger vi dele af lufthavnen inden for det eksisterende areal. Ombygningen skal sikre fleksibiliteten til, at vi kan udvikle lufthavnen i takt med fremtidens behov. Behov, som er vanskelige at spå om. Vi bygger altså om i takt med behovene og ikke med henblik på at fordoble hverken lufthavnens størrelse eller kapacitet.

Støjsvage fly

Planen er at udvikle det nordlige område. Helt konkret er det sådan, at flyselskaberne indkøber større fly, som kan tage flere passagerer, er mere støjsvage og mere brændstofeffektive. For at sikre, at vi har plads til dem tæt på terminalerne, er der behov for at bygge nye og større standpladser. Vores nuværende standpladser er nemlig for små.

Ved at bygge om i det nordlige område får flyene et bedre flow på landjorden. Det vil betyde mindre brændstofforbrug og støj. CPH er allerede en effektiv og attraktiv lufthavn for flyselskaberne og passagererne, fordi vi har et samlet terminalområde med direkte adgang til kollektiv transport. Det ønsker vi fortsat at være, og det skal en ombygningsikre.

Støjen er ikke steget

Når det kommer til støj og luftkvalitet, så overholder Københavns Lufthavn alle myndighedskrav. Siden 1994 er støjbelastningen reduceret mere end 80 pct. Det er beregnet i både dB og antal boliger, som er støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for flystøj på 55 dB.

Men lufthavnen har større ambitioner: Vores mål er at halvere støjpåvirkningen i nærområdet. Derudover er målsætningen, at alle lufthavnens aktiviteter på jorden inkl. transport skal være emissionsfri i 2030. Og ultimativt arbejder CPH for at sikre nul-emission fra hele luftfarten i 2050. Det vil være positivt for luftkvaliteten i lokalområdet.

Vil gerne i dialog

CPH er en stor virksomhed, der ikke går i ét med tapetet. En virksomhed, som vores naboer kan se og høre. Men CPH er også landets største arbejdsplads under samme tag – lige her i Tårnby. Mange af vores ansatte i og omkring terminalerne bor i lokalområdet, og det er vi både glade for og stolte af.

Det er naturligt, at mange i området har en holdning til lufthavnen. Det hilser vi velkomment. I CPH vil vi gerne i dialog med vores omverden om, hvordan fremtidens lufthavn skal indrettes, så vi modtager meget gerne invitationer til debatter om lufthavnen fremover”, lyder det fra Københavns Lufthavn.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?