Fokus på indeklima på seks skoler i Tårnby

Nu er årets landsdækkende masseeksperiment om indeklima, trivsel, koncentration og frisk luft ved at blive gennemført. Mange elever i forskellige skoler i Tårnby har deltaget i målingen af indeklimaet i deres klasseværelse og også deres koncentration og trivsel er blevet testet.

Indeklimaet er vigtigt – og så for landets skoleelever. (Arkivfoto)

 

I de senere år har der været stort fokus på indeklimaet. Og med coronaen blev der rettet endnu større opmærksomhed på et godt indeklima. Der skal luftes ud og vinduerne skal ikke være lukkede hele dagen.

Der er en stor landsdækkende undersøgelse i gang – også kaldet “Masseeksperimentet 2021”. Det går ud påmindelse at eleverne på landets skoler skal være med til at vise, hvordan indeklimaet påvirker trivsel og koncentrationen.

CO2-koncentrationen i luften bliver målt og eleverne skal være med til at vurdere, hvordan indeklimaet er, og det gøres på andre målte parametre, nemlig belysning, støj, efterklang og temperatur i klasseværelserne.

Koncentrationsevne og trivsel testes

Eleverne bidrager i høj grad, når der skal indsamles data til masseeksperimentet. Astra, der er det nationale naturfagscenter, leverer måleudstyr og vejledning. Det er en såkaldt interventionsundersøgelse, hvor eleverne i to dage med en uges mellemrum skal måle på seks indeklimaparametre i klasseværelset.

Den ene dag sker der ingen ændring, når eleverne forlader klasseværelset i frikvarteret. De skal ikke gøre noget. Næste dag skal de derimod lufte ud i frikvarteret og så forlade klasseværelset.

Begge dage er der en anonym test af elevernes trivsel og deres koncentrationsevne. Mere end 500 elever tilsammen har medvirket i undersøgelsen. Det har været elever fra Pilegårdsskolen, Kastrupgårdskolen, Skottegårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Nordregårdskolen og Tårnbygårdskolen medvirket i undersøgelsen.

Balloner, lydtryk og efterklang

Lærer på Skottegårdsskolen, Tina Buur, er glad for, at hendes klasse har været med i forsøget.

”Klassen var rigtig god til at bidrage til, at alle skulle gøre noget forskelligt og tilpasse sig hinanden. De var gode til at have styr på hver deres vejledning, måling og undersøgelse. F.eks. tale med pedellen om opmåling af klassen. Alt kørte, og alle tog deres opgave meget seriøst, ” siger Tina Buur.

Eleverne fra klassen synes også, at det har været sjovt at være med i undersøgelsen.

Sjovt at være med

”Det var sjovt at prøve nye undersøgelser, noget med CO2, efterklang, lydtryk, belysning og et eller andet med temperatur, ” lyder det fra en af eleverne i klassen, mens en anden tilføjer:

”Undersøgelsen viser noget om, hvordan det er at være inde i en klasse, f.eks. efterklang, hvor de andre skulle være stille, fordi man skulle springe balloner, ” siger en elev, som suppleres af en tredje klassekammerat:

”Det, at det var et forskningsprojekt, var godt, for så kan vores undersøgelse være med til at hjælpe med at gøre andre skoler bedre i fremtiden. ”

Handlekatalog på vej

Når “Masseeksperiment 2021” er helt gennemført, får hver skole udleveret egne data efter ønske. Derudover får eleverne et såkaldt handlekatalog med gode råd til, hvad de selv, lærerne og skolen kan gøre for at indeklimaet bliver bedre.

Eksempler kan være at huske at lufte ud flere gange om dagen, sidde på en anden måde under undervisningen i klasseværelset end eleverne gør i dag. De kan sidde i små grupper, hvilket er af hensyn til lyden. En anden løsning kan også være ikke at have lysstofrør i loftet, men i stedet pendler op over bordene. Et lille gulvtæppe i hyggekrogen i klasseværelset er også en mulighed.

Forskere fra DTU Byg skal efter undersøgelsen er færdiggjort bearbejde tallene. Det forventes at det endelige resultat bliver offentliggjort i februar 2022. Masseeksperiment 2021 er støttet af Realdania.

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?