Specialskole fik handicapprisen

Tårnby Kommunes nye handicappris blev forleden overrakt til  Tårnby Kommunes specialskole

Tårnbygårdskolens leder Jan Bakmand modtog prisen sammen med sin forgænger og sparringspartner Anna Murmann, som startede skolen. Til venstre Tårnbys borgmester Allan A. Andersen

 

Tårnby Kommunes nye handicappris blev forleden overrakt til  Tårnby kommunes specialskole.

Skolen ligger på Englandsvej, og er en lille skole. Der går 88 elever på skolen fra 0. til 9. klasse. Der er tale om elever, der har særlige behov, og som har brug for at skolemiljøet ikke er så stort.

Det skal derfor være et skolemiljø tilpasset dem og en skole med ressourcer og viden til at håndtere de særlige udfordringer, som eleverne har. Det er autisme-spektrum-forstyrrelser, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder eller andre udviklingsforstyrrelser, som præger dem i svær grad.

Fremme lige muligheder

Borgmester Allan A. Andersen fortalte i forbindelse med prisoverrækkelsen, at skolen blandt andet modtog prisen for dens arbejde for at fremme elevernes lige muligheder ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Ved prisoverrækkelsen holdt Einer Lyduch, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Tina Weber, der er formand for Handicaprådet, begge taler.

“På Tårnbygårdsskolen møder de dygtige medarbejdere barnet i samarbejde med forældrene i forhold til barnets funktionsevne, behov, alder og modenhed. Skolen gør meget ud af vigtigheden af, at alle børn er en vigtig og aktiv del af fællesskabet, hvor alle føler sig socialt og fagligt værdifulde. Det er en stor indsats, Tårnbygårdsskolen leverer, og derfor er det fuldt fortjent, at skolen modtager den første Handicappris i Tårnby Kommune”, sagde borgmester Allan A. Andersen.

Støtte og hjælpe børnene

Tårnbygårdskolens leder Jan Bakmand modtog prisen sammen med sin forgænger og sparringspartner Anna Murmann, som startede skolen. Han takkede Handicaprådet for, at skolen fik lov til at være den første, der modtog Handicapprisen, og takkede ligeledes skolens lærere og pædagoger for deres tilgang til eleverne til daglig:

“Du må ned i børnehøjde og møde børnene, hvor de er. Så kan det godt være, folkeskoleloven fortæller os, at vi skal have test lige om snart. Men først må vi lige helt ned i tempo og sikre, at vi får en god dag i dag. For børn lærer kun, når de trives, og samtidig trives de, når de lærer. Det lykkes vi med næsten hver dag, men det kan også være svært”, forklarede skolelederen.

“Og det er derfor, det er så godt, at Tårnby Kommune har Tårnbygårdsskolen. Et sted til dem, der ellers ville have det rigtig svært det meste af tiden. På Tårnbygårdsskolen bliver det næsten altid til, at de kun har det rigtig svært engang imellem. Og så er vi der til at tage hånd om dem. Støtte dem, og hjælpe dem videre.”

Andre nominerede

Tårnby Curling Club var også nomineret for klubbens curlingtilbud til børn og unge med særlige behov. Det samme var Parkinson Klub Amagerlands  formand Preben Poulsen, der trådte til og bidrog med nye ideer og engagement, da den sidste år ingen leder havde. Endelig var Ledergruppen hos Det Danske Spejderkorps-gruppen “Kløver Ole-Wass” nomineret for at give børn med ADHD og andre udfordringer plads i et fællesskab, hvor de føler sig set, hørt og forstået.

Skoleleder Jan Bakmand sluttede sin tale med at takke de andre nominerede.  “Hvis Tårnby i sandhed skal være mulighedernes kommune, så skal der være lige muligheder for alle. Det er det, som alle de nominerede er med til at sikre. Om man er et sportsklub med hold for børn med udfordringer, en rummelig spejderafdeling med plads til alle eller en forening med viden om en kompleks og svær sygdom, så er man med til at gøre Tårnby til et bedre sted for borgere med handicap og forhåbentlig gøre handicappet lidt mindre. Og det er det, vi prøver at gøre på Tårnbygårdsskolen hver eneste dag”, fortalte han.

Initiativer og indsatser

Handicapprisen er stiftet for at hædre unikke initiativer og helt særlige indsatser for mennesker med handicap i Tårnby. Fremover skal prisen uddeles hvert år 3. december, som er FN’s internationale handicapdag.

Modtagere af prisen kan eksempelvis være sportsklubber, institutioner, virksomheder, lokale mennesker der kæmper for at fremme handicappedes muligheder og til byggerier, som gør en særlig forskel for mennesker med handicap.

Handicaprådets rolle

Det er Handicaprådet, der uddeler prisen. Handicapråddet har fem politikere, fem medlemmer og tre suppleanter, der tilsammen repræsenterer foreningen LEV, Dansk Blinde Samfund, Ulykkesforeningen, Diabetesforeningen, Scleroseforeningen, Muskelsvindfonden, Høreforeningen og Hjernesagen. Handicaprådet rådgiver de forvaltninger, der er i Tårnby Kommune, så der tænkes i handicap og funktionsnedsættelser inden for flere forskellige områder, herunder naturområder, trafik, kommunens institutioner og hjemmesiden.

 

 

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?