Booster hjemmeplejen i Tårnby

Socialstyrelsen har bevilget et tilskud på 7,3 millioner kroner til Ældreplejen i Tårnby. Det gør det muligt at oprette to faste, tværfaglige teams, der skal styrke ældreplejen i Tårnby.

To teams skal styrke ældreplejen i Tårnby.

 

Socialstyrelsen giver et tilskud på 7, 3 millioner kroner til ældreplejen i Tårnby Kommune, hvilket gør det muligt at oprette to tværfaglige teams. Det ene team skal generelt arbejde med hjemmeplejemodtagere og de behov, som de har. Det andet team skal derimod være et socialt hjemmeplejeteam, hvis målgruppe er borgere, der har sociale og psykiske problemer.

Fælles for de to nye teams er at begge skal bidrage til, at hjemmeplejen i Tårnby giver pleje, omsorg og nærhed, der er tilpasset den enkelte borgers behov, ønsker og hverdagsliv. Hvordan det skal kunne mærkes mere konkret for borgerne, bliver der arbejdet på i det nye år.

Sociale og psykiske problemer

Tårnby Kommune oplever, at antallet af borgere med sociale eller psykiske problemer stiger. Her kunne der kunne der godt skabes en indsats, der er mere stabil og kontinuerlig. Det er borgere, hvis sager ofte falder mellem flere stole i systemet – både i kommunen og mellem kommune og region.

Med et tværfagligt team, der kombinerer sundhedsfaglige, plejefaglige, terapeutiske, pædagogiske og socialfaglige kompetencer, kan ældreplejen fremadrettet give en bedre og mere tværfaglig indsats for borgere, der har sociale eller psykiske problemer. Hvis der er behov for det, vil de to teams kunne samarbejde om den enkelte borger, og også kunne iværksætte nye tiltag og arbejde i samme retning.

Et forsøgsprojekt

De to teams er del af et forsøgsprojekt med titlen ”Sammen med borgeren: Forsøg med faste teams tilpasset borgeres aktuelle situation”, som kommunen har iværksat. Det, der gør projektet til noget særligt er blandt andet, at ”projektmedarbejdernes kompetencer og erfaring med målgruppen understøtter udvikling og afprøvning af nye veje gennem etablering af faste selvstyrende og tværfaglige teams”, skriver Socialstyrelsen.

Der indsamles løbende viden og erfaringer og justeringer af indsatser, hvilket ligeledes gør projektet til noget særligt. Der samarbejdes desuden med VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), hvilket betyder, at forskning også er en del af projektet.

Frem til december 2023

Forsøget med de to nye teams løber frem til december 2023. 69 kommuner ville gerne med i projekter hos Socialstyrelsen, og 25 kommuner fik del af de 191 millioner kroner, som Socialstyrelsen uddelte.

Seneste artikler

 

Fik du læst?