Musik er også for de helt små

Dragør Musik- og Kulturskole tilbyder nu børnerytmik til børn et til fem år 

Nu tilbyder Dragør Musik- og Kulturskole rytmik til børn fra et til fem år.

 

Af Lene Dam Jørgensen

 

NYT TILBUD: Nu er der mulighed for børn fra et til og med fem år at gå til børnerytmik på Dragør Musik- og Kulturskole.  Selve undervisningen foregår på Kirkevej 9 i pusterummet i Hollænderhallen og tilbydes kun til børn, der er bosiddende i Dragør Kommune.

Undervisningen tager udgangspunkt i det legende barn og prøver gennem leg, sang, spil og bevægelse at styrke oplevelsen af musik, fantasien og udtryksviljen. Der arbejdes med musikalske grundbegreber, koncentration og motorik. Undervisningen er nøje tilpasset til den aldersgruppe, som holdet henvender sig til.

Barnets motorik styrkes

Igennem rammelege, sange, rim og remser, små instrumenter, bevægelse og sansemotorisk stimuli oplever barnet musikken. Herigennem styrkes det lille barns motorik, så det siden vil få nemmere ved at tilegne sig instrumentfærdigheder, og den sproglige udvikling vil blive også blive stimuleret.

Rytmik for et-årige

For børn på et år, der lige har udviklet sig fra at være baby til nu at være på tumlingestadiet, er det utroligt vigtigt at få styrket grovmotorikken. Der løbes, hoppes, trilles, snurres og danses derfor meget.  Alle bevægelser er meget vigtige for barnets motoriske og musikalske udvikling.

Der er både være vilde og stille lege under undervisning. Der tages også altid hensyn til, hvor det enkelte barn er rent udviklingsmæssigt. Det er vigtigt at alle føler sig trygge

Der er børnerytmik for børn på et år hver tirsdag fra kl. 13.45 til 14.30

Rytmik for to-tre årige

Når barnet er to til tre år er sproget i rivende udvikling, og i undervisningen er der nu endnu flere fantasilege. Børnene har i den alder mange initiativer og begynder at improvisere og udvikle fantasilege. Motorisk optager det stadig barnet at løbe, hoppe, trille, snurre, danse osv., men der er også mere komplicerede bevægemønstre i undervisningen.

Der er stadig både vilde og stille lege. Der tages altid hensyn til, hvor det enkelte barn er rent udviklingsmæssigt. Det er vigtigt at alle føler sig trygge.

Der er børnerytmik for børn på fra to til tre år hver tirsdag fra kl. 16 til 16.45.

 Rytmik for fire-fem årige

For børn på fire til fem år er sproget nu så raffineret, at der i undervisningen vil begynde at komme endnu flere komplicerede fantasilege. Børnene er blevet vant til komme med mange initiativer, at improvisere og udvikle fantasilege. Motorisk begynder finmotorikken at komme mere og mere på plads. Det ses også på den måde, som de bruger instrumenterne på

De komplicerede bevægelser er stadig en del af legene. Der løbes, hoppes, trilles, snurres og danses meget. Der er også vilde og stille lege.

Der er børnerytmik for børn på fra fire til fem år hver tirsdag fra kl. 16.50 til 17.35.

Musik er for alle

Læreren er Tove Nielsen, der underviser i bas, guitar, sammenspil og karrusel på Dragør Musikskole. Hun udgiver også bøger om musik og spiller selv. I hendes undervisning handler det ikke om at have talent. Som hun selv siger, så er musik for alle og alle kan få noget godt ud af at spille et instrument.

Priserne for børnerytmik fremgår af Dragør Musik- og Kulturskole. Tilmelding skal også ske på skolens hjemmeside.

Seneste artikler

 

Fik du læst?