Tårnby sikrer idræt til alle børn og unge

I Tårnby får flere børn og unge nu mulighed for at dyrke idræt i en af de mange foreninger, der er i kommunen.  Der indføres et “Fritidspas”, så børn og unge, hvis forældre ikke har penge til at betale klubkontingent, nu kan få udgifterne helt eller delvist dækket.

Alle børn og unge skal have mulighed for at dyrke idræt i Tårnby.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Tårnby har et alsidigt idrætsliv og det har mange børn og unge stor glæde af. Nu får endnu flere af de yngste borgere i Tårnby Kommune mulighed for at dyrke idræt i en af de mange foreninger, som der er i Tårnby.

Kultur- og Fritidsafdelingen søgte Socialstyrelsens pulje om midler til Fritidspas sidste år og fik pengene bevilget. Puljen har til formål at yde støtte til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og muligheder for at deltage i foreningslivet gennem udbredelsen af fritidspas. Med fritidspasset kombineres fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr.

Et særligt fritidspas

Med det særlige fritidspas, som er blevet til igennem et partnerskab mellem DGI Storkøbenhavn og Tårnby Kommune, kan børn og unge, hvis forældre ikke har penge til at betale for klubkontingent, idrætsudstyr og eventuelle udgifter til stævner, nu kunne få disse helt eller delvist dækket.

Tårnby Kommunes mål er, at kommunen i løbet af to år kan få i alt 300 børn og unge med i en fritidspasordning.

Foreningen søger om pengene

Der bliver desuden ansat en fritidsvejleder, der kan hjælpe med at finde det rette fritidstilbud.

Pengene søges af den pågældende forening efter aftale med forældrene og udbetales direkte til foreningen.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?