Spar Nord får bedste resultat i bankens historie

Med et resultat på 1.368 mio. kroner efter skat for 2021 har Spar Nord fået det hidtil bedste resultat i bankens 197-årige historie. Banken er stærkt repræsenteret på Amager

Direktør Anders Baun Hübschmann, Spar Nord Amager.

 

Spar Nords netop offentliggjorte årsregnskab for 2021 viser et samlet resultat efter skat på 1.368 mio. kroner, hvilket er det bedste i bankens 197-årige historie.

Direktør hos Spar Nord på Amager, Anders Baun Hübschmann, glæder sig over det flotte resultat og det faktum, at en betydelig del af resultatet kan tilskrives den lokale tilstedeværelse og de stærke kunderelationer:

Stolte over resultatet

“Vi er utrolig stolte over det resultat, som vi har offentliggjort sammen med resten af Spar Nord. Det er en historisk milepæl, som vi blandt andet har vores kunder at takke for,” sig han og fortsætter:

“For trods nedlukninger og hjemmearbejde som følge af pandemiens fortsatte tag i samfundet, så har vores kunder været mere end interesseret i at lave forretninger med os. Faktisk har vi oplevet en helt usædvanlig høj aktivitet i løbet af året – blandt andet som følge af det lave renteniveau og de begrænsede rejsemuligheder. Generelt kan vi konstatere, at vores kunder har det rigtig godt.”

(Artiklen fortsættes under billedet)

Spar Nord støtter det lokale foreningsliv. Her er det fra venstre Bertha, Verner og Emil fra De Gule Spejdere på Englandsvej, der fik del i midlerne fra Spar Nord Fonden.

 

Det høje aktivitetsniveau i 2021 kom blandt andet til udtryk i form af flere end 6.500 hushandler og med omlægning af flere end 8.000 realkreditlån. Samtidig betød en stigning i interessen for indskud på pension, at bankens pensionspuljer rundede hele 25 mia. kroner i 2021.

På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat for 2021 har Spar Nord til hensigt at udbetale et samlet udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for 2021 svarende til 45 pct. af årets resultat.

Styrket lokal tilstedeværelse

2021 blev også året, hvor Spar Nord som den første bank i Totalkredit-samarbejdet rundede 100 mia. kroner i realkreditudlån, ligesom banken udbyggede sit markedsområde og oprustede med flere nye afdelinger. Den geografiske vækst fortsætter i 2022.

“Den decentrale forretningsmodel er det, der i særdeleshed adskiller os fra andre aktører på markedet, og som gør os til en attraktiv samarbejdspartner,” forklarer Anders Baun Hübschmann:

“Med beslutningskraften lokalt forankret kan vi nemlig langt hurtigere hjælpe vores kunder, når de har brug for det. Lokal tilstedeværelse giver stærke kunderelationer.

Om Spar Nord

Med godt 430.000 kunder, 1.608 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2021 leverede Spar Nord et resultat efter skat på 1.368 millioner kroner. Spar Nord ejes af cirka 90.000 aktionærer.

Banken har tre filialer lån Amager, på Amagerbrogade, Kongelundsvej,  og på Dragørhjørnet.

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?