Nu kommer der farver på Asger Jorns Allé

Langs Asger Jorns Allé bliver det første af flere midlertidige aktiviteter nu sat i gang. De første træer er netop kommet, og det varer ikke længe, før der også kommer lysende bænke mellem træerne.

Nu kommer træerne på Asger Jorns Allé

 

Langs Asger Jorns Allé bliver det første af flere midlertidige aktiviteter nu sat i gang. De første træer er netop kommet, og det varer ikke længe, før der også kommer lysende bænke mellem træerne. Amagers Skovhjælpere har lavet trækasserne til træerne ud af gamle europapaller.  Aktiviteterne, som løbende udvikles, skal fungere som samlingssted og indbyde til ophold, leg og fællesskab for områdets beboere og besøgende.

Skal være centrum

I Ørestad Syd skal Asger Jorns Allé skal være områdets centrale hovedstrøg og livlige centrum med butikker, restauranter og med forskellige tiltag, der skal bidrage til et aktivt byliv, hvor beboere og besøgende kan samles. Indtil Asger Jorns Allé er færdigudviklet bliver det første af flere midlertidige aktiviteter nu sat i gang.

Det første byrum, der etableres, bliver højst sandsynligt Asger Jorns Plads, der kommer til at ligge ved det kommende Byens Hus for enden af Asger Jorns Allé ud mod Kalvebod Fælled.

Etableringen af Asger Jorns Plads vil gå i gang samtidig med, at Byens Hus bliver gjort færdig. Byens Hus forventes at være færdigbygget i begyndelsen af 2025. De øvrige permanente byrum etableres i takt med, at byggerierne bliver færdige.

Inddragelsesproces sidste år

By & Havn har udviklet de midlertidige aktiviteter sammen med engagerede lokale beboere, erhvervsdrivende og foreninger, der gennem en inddragelsesproces i efteråret 2021 bidrog med input, ideer og ønsker til typen af aktiviteter for både de midlertidige og de permanente byrum langs Asger Jorns Alle.

Flere gav udtryk for, at de både på lang sigt og kort sigt gerne ville have flere og bedre opholdsmuligheder. Et andet ønske var også at der kom mere beplantning langs alleen, så naboskabet, stemningen og fællesskabet kunne styrkes.

Første skridt

Administrerende direktør Anne Skovbro i By & Havn siger: ” Med de midlertidige aktiviteter tager vi nu et vigtigt første skridt i udviklingen af Asger Jorns Allé. Vi skal med initiativerne afprøve, hvad der fungerer og ikke gør, så når vi skal etablere de permanente byrum, kan vi gøre det med udgangspunkt i bydelens behov for byliv og aktivitet. Og så skal der lyde en stor tak til de mange engagerede beboere, erhvervsdrivende m.fl., der har deltaget og givet værdifulde input til udviklingen af byrummene i efteråret 2021”.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?