Flere vil have byggetilladelser i Dragør

 Der er travlt i Byg- og Planteamet på Dragør Rådhus. Antallet af ansøgninger om byggetilladelser har været stærkt stigende de sidste par år med stigninger på op til 100 pct.

 

De har fået travlt med at behandle byggeansøgninger på rådhuset i Dragør. (Foto: Finn Edvard)

 

Flere og flere søger om byggetilladelser i Dragør. Men nye tal viser, at Dragør Kommune overholder de nationale servicemål for sagsbehandlingstiden for byggesager for mindre bygninger, etageboliger og fire ud af fem byggesager for enfamiliehuse. Til gengæld kniber det på erhvervssiden.

Kommunernes Landsforening offentliggør en gang om året tal for sagsbehandlingstiden for byggesager i kommunerne. Det er netop sket.

Gode og mindre gode placeringer

Ved en sammenligning med landets øvrige kommuner, ligger Dragør Kommune på en delt 10. plads for byggetilladelse til mindre bygning, tilbygninger, skure mv. med en
gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 25 dage. Og en 37. plads for byggetilladelse til en familiehuse med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 44 dage.

En delt 9. plads for byggetilladelse til etageboliger med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 26 dage og en 96. plads for erhvervsbyggeri. Her er der konkret tale om i alt to sager, som har været udsat på grund af manglede tilladelse efter anden lovgivning.

Nationale servicemål

”Vi overholder således i gennemsnit de nationale servicemål for mindre bygninger og etageboliger, men ikke for erhverv,” fortæller Jesper Horn Larsen, centerchef for Plan, Teknik og Erhverv og fortsætter:

”Fire ud af fem byggetilladelser til enfamiliehuse overholder det nationale servicemål på 40 dage. Den gennemsnitslige sagsbehandlingstid er på 44 dage, og dermed en smule over målet. Ved siden af det har vi desværre en sagsbunke af lovliggørelses-, klage- og landzonesager.”

Øget produktionen

Ifølge Kommunernes Landsforening  har der været gang i byggeprojekterne det seneste år, og kommunerne har generelt øget produktionen i antallet af byggesager fra 38.091 i 2020 til 42.809 i 2021. Det svarer til en stigning på 12 procent.

”Coronatiden har givet øget travlhed i Byg- og Planteamet. De sidste to år har vi set en markant stigning i henvendelser om byggeansøgninger på 50-100 procent, og det har – sammen med andre forhold – været med til at øge sagsbehandlingstiden,” siger Jesper Horn Larsen.

Flere byggesager har givet efterslæb

Dragør Kommunalbestyrelse følger godt med i, hvordan det går med byggesagsbehandlingen.

”Det er jo både positivt og dejligt, at der er så stor lyst til at bygge ud og bygge til i Dragør. Derfor har vi også i forbindelse med kommunalvalget skrevet ind i konstitueringsaftalen mellem Konservative, Venstre og Socialdemokratiet, at byggesagsområdet skal prioriteres, og at vi ønsker at opnå hurtigere sagsbehandling på byggetilladelser,” siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Han bakkes op af Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ”Der er de senere år desværre oparbejdet en sagspukkel, fordi vi har prioriteret ansøgninger før klage- og lovliggørelsessager. Og den sagspukkel skal afvikles. Det har vi fået en plan for og følger naturligvis op på i udvalget.”

Kommunalbestyrelsen har bl.a. afsat yderligere ressourcer til at nedbringe efterslæbet af specielt lovliggørelsessager – altså sager, hvor borgere har bygget uden behørig tilladelse – og klagesager samt landzonesager. Målet er at få afviklet efterslæbet inden 2. kvartal 2023.

Fakta

KL’s servicemål for byggesager i kommunerne og den landsgennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2021:

  • For simple konstruktioner: Servicemål på 40 dage og gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunerne i 2021 på 58 dage
  • Enfamilieshuse: Servicemål på 40 dage og gennemsnitligt sagsbehandlingstid på 58 dage
  • Industri- og lagerbygninger: Servicemål på 50 dage og gennemsnitligt sagsbehandlingstidpå 64 dage
  • Etagebyggeri, erhverv: Servicemål på 55 dage og er gennemsnitlig sagsbehandlingstid på71 dage.
  • For etagebyggeri, bolig: Servicemål på 60 dage og gennemsnitlig sagsbehandlingstid på104 dage. I Dragør Kommune i gennemsnit 26 dage.

Seneste artikler

 

Fik du læst?