Børn fra Dragør skal bygge deres egne månebaser

Dragør Kommune har fået knapt tre millioner kroner til et tre-årigt udviklingsprojekt målrettet skole- fritidsordningerne på Dragørs tre skoler. En enig kommunalbestyrelse har takket ja til fondsbevillingen, som kommer fra Novo Nordisk Fonden.
Pædagogisk SFO-personale i Dragør Kommune.

 

Månen er vores nærmeste nabo og det mest lysende objekt på nattehimlen. Det er den eneste klode uden for jorden, som vi mennesker har besøgt, og det er snart 40 år siden, at den sidste Apollo-astronaut forlod månen.

”Men inden for de næste fem til ti år vil vi opleve, at mennesket vender tilbage til Månen. Der arbejdes intenst på det i både Europa, USA og Kina,” fortæller astrofysiker Tina Ibsen, som er en af initiativtagerne til udviklingsprojektet. Hun siger:

”De første missioner bliver kortere ophold på månen, men vi kommer til at opleve permanente bosættelser på vores naboklode inden for en overskuelig fremtid. Derfor er månen og bemandede missioner hertil et højaktuelt emne, som kommer til at præge forskning og udvikling de næste årtier.”

Fortællingen om rummet

Men hvad har det egentlig med Dragør Kommune at gøre? Jo, fortællingen om rummet, månen og månebaser danner rammen om en ny satsning, som er mundet ud i en ansøgning og nu fondsbevilling til projektet: Byg din egen månebase. Et arbejde som nu skal finde sted i Dragør Kommunes skolefritidsordninger (SFO).

Naturfaglig satsning

Projektet falder i tråd med Dragør Kommunes naturfagsstrategi fra 2019.

”Vi ønsker at søsætte naturfaglige projekter, der kan være med til at give børnene – i både skoler og SFO’er – en mere motiverende, alsidig og varieret hverdag. Derfor er det en gave at få danske eksperter inden for astronomi, didaktik og filmproduktion ud og inspirere vores medarbejdere. Det giver ild i øjnene, og det kan børnene mærke,” siger Rasmus Johnsen, centerchef for Børn, Skole og Kultur.

I den kommende tid vil fokus være på at styrke det pædagogiske personale i de tre skolers fritidsordninger – SFO’erne – gennem at udvikle et naturfagligt forløb med månen i fokus.

God idé

Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Vi er optaget af at skabe både gode rammer og motiverende indhold for børnene i de tilbud, vi har. Jeg synes derfor, det er en rigtig god ide at lade SFO’erne prøve kræfter og udvikle deres eget Natur og Science-forløb gennem nye kreative metoder. Jeg er sikker på, at det bliver spændende. Hvem fantaserer ikke om det derude i rummet?”

Det er meningen, at erfaringerne fra udviklingsprojektet skal udbredes til andre SFO’er i hele landet. I første omgang til fritidsordninger i Københavns Kommune, som også indgår i projektet.

”Jeg er da stolt over, at Dragør Kommune er med i projektet som foregangskommune, som andre kan lade sig inspirere og tage ved lære af,” siger Kenneth Gøtterup.

Byg og lev i egen månebase

Børnene kommer til at designe, bygge og leve i deres egen månebase. Forløbet kulminerer med en dag, hvor de skal leve som astronauter.

Netop astronomi og rumfart er emner, som fanger børns interesse og kan virke som en indgang til STEM-fagene inden for matematik, teknologi og ingeniørvidenskab, vurderer Tina Ibsen, der er faglig ansvarlig for indholdet i projektet.

“Vi så en stor interesse for Andreas Mogensens mission til den Internationale Rumstation i 2015. Og i sidste uge “breakede” nyheden om, at han som første dansker skal på endnu en rummission. Rammefortællingen om månebasen i dette projekt vil fungere som indgang til de mange “STEM”- fag, hvor vi i dag mangler arbejdskraft,” siger Tina Ibsen.

Glade for forløbet

En af dem, som brænder for at komme i gang med at arbejde med projektet i praksis, er leder af Nordstrandskolens SFO, Jens Aage Skare Nielsen. Han siger:

”I SFO-regi er vi utroligt glade for et forløb, som har specifikt fokus på at gøre fritidspædagogikken endnu mere spændende. Personligt glæder jeg mig rigtigt meget til at opleve børnenes nysgerrighed og se glæden i deres øjne, når de prøver kræfter med masser af sjove, lærerige og spændende aktiviteter.”

Fakta

Helt konkret lyder bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på 2.947.600 kr. Pengene skal gå til projektet “Byg din egen månebase” – et naturfagligt forløb til SFO’er og Københavns Kommunes fritidsordning. Projektets løber frem til august 2024 og sker i tæt samarbejde med parterne Pia Maria Lie Consulting, Tina Ibsen Formidling, Pilot Film og Københavns Kommune.

Formålet er at skabe motivation og interesse for naturfag blandt pædagoger og børn i SFO’erne, ved at udvikle et nyskabende naturfagligt forløb, der kan engagere børnene i forskellige aktiviteter, hvor børnene skal designe, bygge og leve i deres egen månebase, og som kulminerer med en dag, hvor de skal leve som astronauter.

I Dragør vil 750 børn og 40 pædagoger fra 0.-3. klasse fra Nordstrandskolens SFO, Dragør Skoles SFO og Store Magleby Skoles SFO deltage i udvikling og to test af forløbet. I testforløbene får op mod 1.500 forældre og søskende i mulighed for at deltage i forældrearrangementer.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?