Dragørs landskab af skorstene…

Dragørværdier: Folk udefra, der besøger det gamle Dragør, er ofte overraskede over de mange skorstene på husenes tagryg. I vore dage er skorstene jo ofte blevet et overflødigt bygningselement, der er erstattet af grimme aftræksrør andre steder.  

Ikke alle husene i Dragør har flere skorstene…

 

Af byplansarkitekt Jan Engell, Dragør

Forklaringen på de mange skorstene i Dragør er simpel. Der boede mange flere folk i hvert hus i Dragør i gamle dage end nu. I 1880 boede der således 1.994 personer i Dragørs gamle bydel og i 1997 boede der til sammenligning 852 personer.

I sejlskibstiden måtte hver familie klare sig med et begrænset boligareal, og loftsetagen blev ikke udnyttet til beboelse. Samtidig var et køkken ved en skorsten nødvendigt til madlavning og som opvarmningskilde. Det er et særligt kendetegn, at Dragørs tage har bevaret så mange skorstene.

Skorstenspiben

Det er karakteristisk, at skorstenspiben er opmuret med profilkanter, forneden en fod og foroven en krone. Endvidere at skorstenspiben går lidt indad foroven mod kronen. Foruden denne traditionelle skorsten findes nogle få eksempler på snoede skorstene (bl.a. på Dragør Museum).

Fjernes efter tilladelse

Den bevarende lokalplan for den gamle bydel indeholder nærmere anvisning på, hvordan en traditionel skorsten skal udformes. Eksisterende gamle skorstene tilstræbes bevaret og må kun fjernes med kommunalbestyrelsens tilladelse. Grunden er, at skorstenen som bevaringsværdigt træk ved Dragør går tabt, hvis de gamle skorstene forsvinder.

Før renovering af et Dragørhus bør man nøje overveje, om det er muligt at nyindrette sig, så den gamle skorsten indpasses. Mange gange kan man jo leve udmærket med at respektere de gamle forhold. Det kan faktisk give ens hus en speciel individuel charme at bevare den gamle skorsten. Lokalplanen åbner også mulighed for at anvende eksisterende og nye skorstene til diskret ventilation og aftræk.

Vedligeholdelsen

Et særligt problem med skorstenene er den løbende vedligeholdelse og kalkning. Af hensyn til arbejdssikkerheden for håndværkerne kræves der stillads omkring skorstenen, og pladsforholdene er ofte trange og besværlige. Det kan være en omkostningsfuld affære, og det bevirker, at mange af byens skorstene faktisk ofte trænger til kalkning.

De gamle skorstene udgør altså et værdifuldt element i byens taglandskab, som man bør hæge om som en del af byens historie og oplevelsesrigdom. Forsøg derfor at bevare din gamle skorsten, hvis du skal renovere dit Dragørhus. Det giver en ekstra dimension at leve med historien helt inde i sit private hus!

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?

En aften om sundhed

Dragør Borgerforening inviterer mandag 26. september kl. 18.30 medlemmerne til en aften, hvor foredragsholder og Qigong-instruktør, Monika L. Petersen fortæller om energiens betydning i forhold

Læs mere »