Fars Legestue i Tårnby

Tårnby Kommune har fokus på fædre og barsel igennem forskellige indsatser. Derfor har kommune nu fået titlen: Far-parat Guldkommune.

Tårnby Kommune  inviterer til Fædregrupper.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Om mindre end to måneder indføres der 11- ugers barselsorlov for fædre. Hos Tårnby Kommunes sundhedspleje kan fædre, der er på barsel få viden, støtte og blive del af fællesskaber. Fædrene har mulighed for at komme i en fædregruppe. Til efteråret får fædrene også mulighed for at komme i Fars Legestue, der er en legestue særligt målrettet fædre og deres børn.

Fædregrupper

Fædregrupper blev indført for et par måneder siden og ifølge sundhedsplejen en stor succes. Alle nybagte fædre i Tårnby Kommune tilbydes at komme i en fædregruppe, hvor de kan mødes med andre fædre med småbørn, der bor i lokalområdet. I en fædregruppe kan fædrene udveksle erfaringer og gode ideer om det at være far.

Det er forskelligt, hvornår de nybagte fædre ønsker at starte i fædregruppen. Nogle fædre ønsker at komme i fædregrupper, når barnet er født, mens andre fædre vælger at vente med at komme i en fædregruppe, til de går på barsel.

Legestue på biblioteket

Sundhedsplejen åbner Fars Legestue til efteråret, dels på grund af den store interesse for fædregrupperne og dels ønsket om at give fædrene og deres børn et sted at mødes. Det sker i samarbejde med Tårnby Kommunes Biblioteker og Forum for Mænds Sundheds projekt ”Far for Livet”, som sundhedsplejen har samarbejdet med gennem flere år.

”Far-parat” Guldkommune

Det er ikke noget nyt, at Tårnbys sundhedspleje har fokus på fædrene. To af kommunens sundhedsplejersker er Far-ambassadører og sørger for, at deres kolleger er opdateret på den sidste nye viden om fædre, og sundhedsplejerskerne screener alle fædre for fødselsdepression, når deres barn er to måneder.

Det er nogle af grundene til, at Tårnby sammen med 53 andre kommuner er blevet udnævnt til guldkommune af Forum for Mænds Sundhed og med forummets ord kan kalde sig ”far-parat”.

Fokus på fædre

En ”far-parat” kommune er en kommune, der har indsatser for fædre, og især for fædre på barsel. Ifølge Forum for Mænds Sundhed er antallet af ”far-parate” kommuner steget med næsten 65 procent på landsplan sammenlignet med tallene fra sidste år. Der er kommet 19 flere kommuner til siden sidste år.

På et år er der blandt andet kommet mange flere Fars Legestue i samarbejde med organisationen. Sidste år var der Fars Legestue i 28 kommuner – i dag er det 43 kommuner. Antallet af kommuner, der screenede 87 procent af landets kommuner fædre for fødselsdepression – i dag er det steget til er 94 procent.

Seneste artikler

 

Fik du læst?