Skolebørn skal lære om musik

Økonomiudvalget i Tårnby har netop godkendt budgettet til  projektet ”Musik med krop 2”, hvis formål er at give børn et løft i forhold til grundlæggende musiske, kunstneriske og motoriske færdigheder.

Børn i Tårnby skal lære mere om musik.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Tårnby Kommune har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje “Grib engagementet til kommunale modelforsøg” til projekt “Musik med krop 2”, der er en videreudvikling af “Musik med krop 1”.

Økonomiudvalget har netop godkendt budgettet til ”Musik med krop 2” der henvender sig til alle kommunens otte folkeskoler samt 23 børnehaveklasser, som hver modtager et seks ugers forløb med 60 minutters undervisning til efteråret.

Udvikle børn

Formålet med projektet “Musik med krop 2” er at give børn nye handlekompetencer, give dem et løft i forhold til grundlæggende motorisk-musiske færdigheder og give dem forudsætninger for at vælge forskellige kultur- og fritidsaktiviteter.

Tårnby Musikskole er samarbejdspartner i udviklingen af projektet, og ansvarlig i forhold til planlægning, økonomistyring, afvikling og evaluering af projektet, samt kontakt til alle lokale samarbejdspartnere.

Det drejer sig om Kastrup Gymnastikforening (KG66), Skottegårdsskolen, Nordregårdsskolen, Kastrupgårdsskolen, Korsvejens skole, Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen og Tårnbygårssskolen.

Rytmikpædagog og mortorikpædagog

 Der er et undervisningsforløb for alle nulte klasser på kommunens otte folkeskoler. Det foregår lokalt på hver skole og i gymnastikforeningen KG66’s lokaler.

Undervisningen varetages af en rytmikpædagog fra Tårnby Musikskole samt en motorikpædagog fra Kastrup Gymnastikforening (KG66) i tæt samarbejde med børnehaveklasselærere og pædagoger.

Seneste artikler

 

Fik du læst?